Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Vinnere av DOGA-merket

Oppdragsgiver: Sbanken      

Utøver: Bleed AS

Sbanken og Bleed får DOGA-merket for design og arkitektur for redesignet av bankens visuelle identitet.
Sbanken og Bleed får DOGA-merket for design og arkitektur for redesignet av bankens visuelle identitet.
Foto: Bleed

Enkelt og greit 

Norges første digitalbank, Skandiabanken, flyttet fra sin svenske mor og ble en egen norsk merkevare notert på Oslo Børs. Dette ble markert med nytt navn og grafisk profil, tilpasset en digital hverdag som har forandret seg dramatisk siden banken åpnet serveren i 2000. 

Sbanken og Bleed får DOGA-merket for design og arkitektur for redesignet av bankens visuelle identitet.
Foto: Bleed
Sbanken og Bleed får DOGA-merket for design og arkitektur for redesignet av bankens visuelle identitet.
Foto: Bleed

Juryens uttalelse

Det er alltid krevende å skulle redesigne en allerede godt fungerende løsning som den Skandiabanken hadde. Man skal både fornye og bevare, på en måte som ikke støter fra seg eksisterende kunder, og som samtidig tiltrekker seg nye. 

Sbanken er et modig redesign, hvor den visuelle identiteten er solid forankret i merkevarens kjerneverdier. Her er designets rolle som strategisk verktøy virkelig brukt bevisst, og resultatet er en enkel og frisk identitet, med et tydelig brukervennlig fokus. Banken har valgt å differensiere seg klart fra konkurrentene, noe som gir den en troverdig og solid posisjon.

Sbanken kan også vise til god effekt av redesignet, både når det gjelder nye kunder, og når det gjelder positivt omdømme. 

Prosjektgruppe

Svein Haakon Lia, Bleed AS, kreativ leder

Madeleine Skjelland Eriksen, Bleed AS, designer

Marie Steen, Bleed AS, prosjektleder

Kjell Reenskaug, Bleed AS, strategisk rådgiver

Rolf Gjertviksten, Apeland, strategisk rådgiver

Anders Fabritius, Racecar, animasjon

Joseph Hodgson, Racecar, animasjon

Franck Aubry, Racecar, animasjon

Hinda Fahre, Palookaville, fotograf

Johnny Anderson, Sbanken, prosjekteier

Leif-Kjartan Bjørsvik, Sbanken, kommunikasjon

Øystein Gjærder Bruvik, Sbanken, prosjektleder

Andreas Øye, Sbanken, design og brukeropplevelse

Håkon Leinan, Sbanken, design

Anna Valland, Sbanken, HR / organisasjonsutvikling

Nina Dyrøy, Sbanken, samfunnsansvar

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med:

  • Thea Mehl
    Seniorrådgiver | Satsingsområdene priser og internasjonal profilering og satsingsområde offentlig system- og tjenesteinnovasjon