Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Vinnere av DOGA-merket

NAVN PÅ PROSJEKT: Oslo Lufthavn Læringsreisen

NAVN PÅ OPPDRAGSGIVER(E): Avinor AS

NAVN PÅ UTØVER(E): EGGS Design AS

Fagdisiplin: Tjenestedesign

Læringsreisen
Illustrasjon: EGGS Design
Foto: EGGS design

Bratt læringskurve

27. april 2017 åpnet nye Oslo lufthavn, et av de største landbaserte byggeprosjektene i Norge. Prosjektet innebar en dobling i arealer og kapasitet, ny jernbanestasjon, nytt bagasjesystem, nye innsjekkingsområder, utvidelse av servicetilbud for de reisende og mye annet. Dette innebar også et massivt opplæringsbehov i alle deler av organisasjonen, og i den forbindelse ble det utviklet et opplæringsprogram for å gjøre alle de 22 000 ansatte klare for åpningen.

Illustrasjon
Illustrasjon: EGGS Design
Foto: EGGS Design
T2-boka
Foto: Thomas Ekström
Foto: Thomas Ekström

Juryuttalelse

Læringsreisen lykkes i å løse en uhyre kompleks oppgave: å lage et enhetlig opplæringsprogram som favner 22 000 ansatte – fra piloter til kioskansatte. Dette er et prosjekt som raskt kunne gått skikkelig galt om man hadde tenkt i siloer og ikke tatt brukerperspektivet godt nok med i prosessen, men her makter man å tenke på tvers og konsentrere seg om å lage en best mulig opplevelse for brukeren, som jo er den avgjørende suksessfaktoren, uansett hvor pent grensesnittet måtte være. Den nytenkende måten tjenestedesign er brukt tverrfaglig på i dette arbeidet, er eksemplarisk og veldig godt håndverk. Vi er imponert over hvor enkelt og tydelig man har greid å gjøre både grensesnitt og progresjon, og vil også berømme prosjektet for hvordan det visuelle løfter hele opplevelsen.

Involverte i prosjektet

Anne Beate Hovind, Avinor, prosjektleder Opplæring og Kommunikasjon

Tonje Hesthagen, Avinor, prosjektkoordinator

Nora Hoberg Prestaasen, Avinor, kommunikasjonsrådgiver

Hilde Rønnemyr, Avinor, kommunikasjonsrådgiver

Lena Sendstad, EGGS Design, prosjektleder og tjenestedesigner

Anders Attramadal, EGGS Design, prosjektleder og tjenestedesigner

Trond Dagsland, EGGS Design, tjenestedesigner

Annie Hjelmervik, EGGS Design, tjenestedesigner

Åshild Herdlevær, EGGS Design, tjenestedesigner

Nicholas Merrigan, EGGS Design, tjenestedesigner

Carl Andre Nørstebø, EGGS Design, produktdesigner

Ingvill Hoffart, EGGS Design, tjenestedesigner

Berit Alvestad, EGGS Design, digital designer

Johan Eilertsen, EGGS Design, digital designer

Sebastian Bjune, EGGD Design grafisk designer

Synne Christiansen, EGGS Design, tjenestedesigner

Ligia María Hernández Leombruno, EGGS Design, grafisk designer

Sigrun Vik, EGGS Design, produktdesigner

Bilal Chaudhry, EGGS Design, digital designer

Jan Walter Parr, EGGS Design, kreativ leder tjenestedesign

Alexander Mikalsen Vanvik, EGGS Design, digital designer

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med:

  • Thea Mehl
    Seniorrådgiver | Satsingsområdene priser og internasjonal profilering og satsingsområde offentlig system- og tjenesteinnovasjon