Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Vinnere av DOGA-merket

Oppdragsgiver: Nofence AS

Utøver: Minoko Design AS

Nofence og Minoko Design får DOGA-merket for design og arkitektur for å ha utviklet verdens første virtuelle gjerde for geiter.
Nofence og Minoko Design får DOGA-merket for design og arkitektur for å ha utviklet verdens første virtuelle gjerde for geiter.

Geitgjerdet 

Som geit er du lei av at det er gjerder rundt deg hele tiden. Som bonde er du lei av at geitene er leie, fordi leie geiter har en lei tendens til å ødelegge gjerder de er lei av. Og slik har dagene gått i tusenvis av år. Helt til en ingeniør og bonde i Batnfjordsøra bestemte seg for å lage Nofence, verdens første virtuelle gjerde for geiter.

Nofence og Minoko Design får DOGA-merket for design og arkitektur for å ha utviklet verdens første virtuelle gjerde for geiter.
Nofence og Minoko Design får DOGA-merket for design og arkitektur for å ha utviklet verdens første virtuelle gjerde for geiter.

Juryens uttalelse

Nofence er rett og slett en stor innovasjon innen sin kategori som har konsekvenser for alt fra dyrevelferd til kulturlandskap, og vi lar oss imponere over den tverrfaglige prosessen som ble initiert av Oscar Hovde Berntsen som er gründeren bak Nofence. Her har man brukt design-thinking til å komme frem til et system og et produkt som så å si skaper en egen kategori.

Å gjøre gjerder virtuelle ved hjelp av GPS-teknologi er etter juryens oppfatning genialt, og vi ser hvordan denne teknologien har potensial til å påvirke hvordan vi forvalter utmark og bekjemper gjengroing av kulturlandskap. Vi ser også hvordan Nofence kan videreutvikles til andre arenaer – hva med å leie ut geiter til kraftselskapet som bruker enorme ressurser på skogrydding under kraftlinjer, eller skaffe deg din egen geit i stedet for robotgressklipper? 

Juryen vil gratulere Nofence med en usedvanlig spennende og nytenkende løsning på et eldgammelt problem. 

Prosjektgruppe

Oscar Hovde Berntsen, Nofence AS, teknisk ansvarlig

Magnus Gabrielsen, Nofence AS, prosjektleder

Erik Harstad, Nofence AS, daglig leder

Anne Berntsen, Nofence AS, intern visuell rådgiver

Leif Gunnar Ellingsen, Nofence AS, hardware-designer

Harald Harstad, Nofence AS, teknisk rådgiver

Linda Haug, Nofence AS, tjenesteansvarlig

Bjørn Hovde, Nofence AS, intern rådgiver

Per Hustad, Axbit AS, software-designer

Audun Sneve, Minoko Design AS, produktutvikler og konstruktør

Edvin Klasson, Minoko Design AS, industridesigner

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med:

  • Thea Mehl
    Seniorrådgiver | Satsingsområdene priser og internasjonal profilering og satsingsområde offentlig system- og tjenesteinnovasjon