Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Vinnere av DOGA-merket

NAVN PÅ PROSJEKT: EpiShuttle
NAVN PÅ OPPDRAGSGIVER(E): EpiGuard AS
NAVN PÅ UTØVER(E): Eker Design AS
Fagdisiplin: Industridesign

EpiShuttle. Foto: Eker Design

Redder en – beskytter alle!

Under ebolaepidemien i Sierra Leone ble en av de norske legene smittet og måtte sendes hjem til Norge for behandling. Et legeteam ved Oslo universitetssykehus fikk på bakgrunn av denne hendelsen en idé om å lage et sikkert og effektivt transportmiddel som skulle sikre omgivelsene mot overføring av smitte samtidig som det tillot medisinsk behandling under transport. Resultatet er EpiShuttle, en transportisolator utviklet av EpiGuard og Eker Design i partnerskap med Oslo universitetssykehus, Inven2, Hansen Protection.

EpiShuttle. Foto: Eker Design
EpiShuttle. Foto: Eker Design

Juryuttalelse

Dette produktet er bra på så mange måter. For det første løser det et prekært medisinsk problem og vil helt sikkert vil være med på å redde liv og hindre spredning av smittefarlige sykdommer. Produktet har lav kostnad siden det kan dekontamineres etter bruk og gjenbrukes, noe som er et stort fremskritt fra dagens engangsløsninger som må kastes etter bruk. Og det gjør opplevelsen til pasienten mindre skremmende siden det er så stor mulighet for utsyn og kommunikasjon. At designen også er tiltalende, støtter opplevelsen av at dette har vært en helstøpt prosess der alle har dratt i samme retning for å skape et produkt som skal svare på svært strenge kriterier.

Involverte i prosjektet

Fridtjof Heyerdahl, EpiGuard AS, Program manager - CEO

Victor Rosenvinge, Eker Design AS, Product Develop Manager

Robert Silesius, Eker Design AS, Design

Jonas Berg, Eker Design AS, Engineering and documentation

Raymond Hissingby, Eker Design AS, Development and Quality

Erik Skaarnæs, Eker Design AS, Operation and Supply manager

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med:

  • Thea Mehl
    Seniorrådgiver | Satsingsområdene priser og internasjonal profilering og satsingsområde offentlig system- og tjenesteinnovasjon