Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Vinnere av DOGA-merket

Oppdragsgiver: Ecotone AS

Utøver: EGGS Design

Nærbilde av kamera

Hyperspektral lusejeger

Det er ikke ofte du ser de to ordene i overskriften ved siden av hverandre, men akkurat når det gjelder SpectraLice, er det ingen vei utenom. SpectraLice er i alle fall et system for automatisk telling og kategorisering av lakselus i oppdrettsmerder der man bruker et hyperspektralt kamerasystem under vann for å estimere mengde og type av parasitten.

Viser hva sensoren ser
Nærbilde av et kamera som henger fra en stålwire

Juryens uttalelse

Dette produktet griper rett inn i et viktig område for norsk laksenæring: hvordan man kan bekjempe lakselus på en bærekraftig og miljømessig forsvarlig måte. Det er jo ingen tvil om at norsk laks representerer ikke bare store inntekter for Norge, men også bekymringer knyttet til dyrevelferd og medisinbruk. Ved å få bedre og mer detaljert oversikt over lus i en bestand kan man målrette behandlingen bedre og spare både fisken og miljøet for unødig belastning. 

Vi opplever SpectraLice som et produkt som er både godt designet og godt tenkt. Selve objektet har en tiltalende utforming med god bruk av materialer og fin integrasjon av funksjoner. At det også reduserer risikoen for skader som oppstår ved manuell telling av lakselus, er også et pluss. Likevel er det den nyskapende miljødimensjonen som imponerer mest – fordi den så tydelig kan bidra til økt effektivitet og bærekraftig vekst i bransjen.

Prosjektgruppe

Espen A. Jørgensen, EGGS design, Design Lead / prosjektleder

Lasse Farstad, EGGS design, industridesigner

Erlend Østbø, EGGS design, mekanisk designer

Sanja Drakulic, EGGS design, UX / visuell designer

Håvard Sjøvoll, EGGS design, interaksjonsdesigner

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med:

  • Thea Mehl
    Seniorrådgiver | Satsingsområdene priser og internasjonal profilering og satsingsområde offentlig system- og tjenesteinnovasjon