Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Vinnere av DOGA-merket

NAVN PÅ PROSJEKT: AV1
NAVN PÅ OPPDRAGSGIVER(E): No Isolation
NAVN PÅ UTØVER(E): SNØ AS
Fagdisiplin: Industridesign, interaksjonsdesign

AV1 med lærer. Foto: Estera Kluczenko

Deg når du er borte

Langtidssyke barn og unge forteller at savnet etter en vanlig hverdag – å snakke og leke med venner, delta i klassen og møte familien jevnlig – er noe av det tyngste å takle. Derfor laget vi AV1. AV1 er en liten robot som på en måte fungerer som en ambassadør. Den kan styres med en app og lar barna kommunisere med andre på flere nivåer, slik at de kan delta på lek, i klasserommet og på tilstelninger.

AV1 blir holdt av elev.
AV1 blir holdt. Foto: Estera Kluczenko
Foto: Estera Kluczenko
AV1 3D-printet prototype. Foto: No Isolation

Juryuttalelse

Juryen var til å begynne med litt uenige om AV1 så skummel ut, men den lille roboten sjarmerte oss etter hvert med sin genuine tilstedeværelse. Produktet er interessant fra flere synsvinkler, ikke minst det at tilstedeværelse på skjerm ikke er nok for oss mennesker, og her har man virkelig gått i dybden med respekt for oppgaven og et ønske om å forstå. Resultatet er et litt overraskende produkt, men med svært godt belegg for valg som er tatt, for eksempel når det gjelder form.

AV1 skårer svært høyt på nyskaping, samfunn og økonomi, og forener form og funksjon på en overraskende måte. Juryen mener at AV1 også kan ha et stort kommersielt potensial, også internasjonalt.

Involverte i prosjektet:

Karen Dolva, No Isolation, interaksjonsdesign

Matias Doyle, No Isolation, systemutvikler

Marius Aabel, No Isolation, produktutvikler

Jostein Robstad, No Isolation, industridesign

Vidar Pedersen, Snø Designstudio, CEO- industridesigner

Camilla Simonsen, Snø Designstudio, Design manager

Stian Normann Andersen, Snø Designstudio, industridesigner

Almira Culén, Universitetet i Oslo, forsker

Jorunn Børsting, Universitetet i Oslo, forsker

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med:

  • Thea Mehl
    Seniorrådgiver | Satsingsområdene priser og internasjonal profilering og satsingsområde offentlig system- og tjenesteinnovasjon