Ark, saks og tråd

Mads Bruun Høy. Parkdressen.no fikk DIP-midler til å designe en solid og resirkulerbar parkdress.

Innovasjon og nytenkning er viktigere enn noen gang. Vil din bedrift bruke designmetodikk til å finne nye løsninger? Gjennom Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) deler DOGA ut 9 millioner til virksomheter som vil involvere designere i idéfasen av innovasjonsprosjekter. Søknadsfrist 10. mai.

Søk om DIP-midler innen 10. mai!

Stian Alessandro Ekkernes Rossi, Frida van der Drift Breivik, Frøya Thue og Tor Inge Hjemdal.

Har du et innovasjonsprosjekt i tankene? Vil din bedrift bruke designmetodikk til å finne nye løsninger? Da kan din bedrift søke om støtte fra DIP.

Informasjon

Dette er Designdrevet innovasjonsprogram (DIP)

Alt du lurer på om Designdrevet innovasjonsprogram (DIP)

Gjennom DIP kan du få støtte til å gjennomføre idéfasen av en innovasjons-prosess. Forutsetningen er at designere er med helt fra starten av.

Informasjon

Alt du lurer på om Designdrevet innovasjonsprogram (DIP)

For å få støtte gjennom DIP er det viktig at søknaden oppfyller disse kriteriene for tildeling.

Informasjon

Tildelingskriterier for DIP

Tang på havets bunn
Metoden for designdrevet innovasjon

Designdrevet innovasjon innebærer å la kundenes eller brukernes meninger, ønsker og behov styre idéfasen av innovasjonsprosjekter. Kunnskapen om brukerne blir gjort om til forretningsmuligheter gjennom idéskisser, prototyper og løsningsbeskrivelser.

Informasjon

Metoden for designdrevet innovasjon

Bilde av mann bak et bord som bruker en kvern. Oppi kvernen og på bordet ligger forskjellig plastmateriale.

Hvis bedriften din har fått midler gjennom Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) og prosjektet er ferdig, må sluttrapport og regnskapsrapport leveres.

Informasjon

Det du behøver å vite når DIP-prosjektet skal ferdigstilles

Creative idea, Inspiration, New idea and Innovation concept with Crumpled Paper light bulb on white background.
Ullevål sykehus
Vindmøller i havet utenfor København, Danmark.