Søknadsfristen er 17.05.2019 12.00

Hva er Designdrevet innovasjonsprogram?

Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) finansierer og igangsetter innovasjonsprosjekter i norsk næringsliv. Gjennom DIP kan etablerte bedrifter søke om midler til idefasen i innovasjonsprosjekter. Prosjektet må følge en designdrevet innovasjonsprosess og anvende designkompetanse for å løse et definert problem.

Les mer om Designdrevet innovasjonsprogram og metoden for designdrevet innovasjonsprosess. Vi har samlet alt du trenger å vite om DIP her.

I det følgende omtaler vi idéfasen i innovasjonsprosessen som prosjektet.

Hvem kan søke?

Alle typer private vare- og tjenesteytende momsregistrerte foretak kan søke om midler. Enkeltmannsforetak kan ikke søke.

DIP-prosjektet skal ikke være igangsatt, men kan startes opp så snart eventuell støtte er innvilget - innen utgangen av september 2019. Prosjektet må være avsluttet innen utgangen av 2020.

Les mer om hvem som kan søke DIP her.

Om Søknaden

Fyll ut søknaden så grundig og nøyaktig som mulig. Bruk svarfeltene aktivt, slik at vi får et godt helhetsbilde ut over det tall og fakta alene kan gi. Skjemaet kan fylles ut i vilkårlig rekkefølge og søknaden kan lagres underveis.

Søknaden vurderes i sin helhet, med spesiell vekt på bestemte kriterier. Les mer om dem her. Vi anbefaler også å lese mer om søknadsprosessen og budsjett til DIP før du starter.

Få et overblikk over hvordan DIP-søknaden ser ut her:

Mal for DIP-søknad 2019

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 17. mai 2019 klokken 12.00. Vi anbefaler søkere om å søke i god tid før dette. Siden 17. mai er en helligdag, har vi ikke mulighet til å svare på spørsmål etter 16. mai klokken 16.00.

Spørsmål?

Har du spørsmål om søknaden, ta kontakt med:

Anne Elisabeth Bull

aeb@doga.no
(+47) 90 61 95 19

Celina Røsgård Flatner
crf@doga.no
(+47) 40 10 35 52

Har du allerede begynt på en søknad finner du den på Min side