Snøhettas mottok DIP-støtte til sitt omfattende og grenseutforskende plastprosjekt.

Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) deler ut økonomisk støtte til innovasjonsprosjekter i næringslivet. Søknadsfristen for DIP 2019 er gått ut, men du kan søke igjen i 2020.

Informasjon

Søknadsfrist for DIP 2019 er utgått. Søk igjen i 2020

3D-grafikk av bro på fartøy til havs

DIP gir støtte til designdrevne innovasjonsprosjekter i idefasen. Siden 2009 har vi delt ut 61,1 millioner kroner til 147 forskjellige prosjekter.

Informasjon

Dette er Designdrevet innovasjonsprogram

For å få støtte gjennom DIP er det viktig at søknaden oppfyller disse kriteriene for tildeling.

Informasjon

Tildelingskriterier for DIP

macer og papirer på et skrivebord og en hånd som holder en penn
Informasjon

Budsjett- og søknadsbeløp i DIP-søknaden

Designdrevet innovasjon innebærer å la kundenes eller brukernes meninger, ønsker og behov styre idéfasen av innovasjonsprosjekter. Kunnskapen om brukerne blir gjort om til forretningsmuligheter gjennom idéskisser, prototyper og løsningsbeskrivelser.

Informasjon

Metoden for designdrevet innovasjon

Gjennom DIP kan du få støtte til å gjennomføre idéfasen av en innovasjons-prosess. Forutsetningen er at designere er med helt fra starten av.  

Informasjon

Alt du lurer på om Designdrevet innovasjonsprogram (DIP)

Bilde av mann bak et bord som bruker en kvern. Oppi kvernen og på bordet ligger forskjellig plastmateriale.

Hvis bedriften din har fått midler gjennom Designdrevet innovasjonsprogram og prosjektet er ferdig, må sluttrapport og regnskapsrapport leveres.

Informasjon

Det du behøver å vite når DIP-prosjektet skal ferdigstilles

DOGA i store, fysiske bokstaver med mennesker vandrende rundt.

Innovasjonsprosjekter som spenner mellom digitalisering og bærekraft til turisme, storbyutvikling og lokalavisjournalistikk er blant året mottakere av midler fra Designdrevet innovasjonsprogram (DIP).

Nyheter

DIP-mottakere 2018

Nano drone i bruk på øvelse i Østfold. Vekten er 18 gram.

Flir / Halogen

Dette er de 15 nyskapingsprosjektene som ble tildelt totalt 7,5 millioner kroner i midler fra Designdrevet Innovasjonsprogram (DIP) i 2017.

Mottakere 2017

Bilde av merder eller mærer med snøkledde fjell i bakgrunnen

DOGA bevilget i 2006 7,5 millioner kroner til 16 norske innovasjonsprosjekter. Her er prosjektene som nådde helt frem.

Nyheter

Mottakere 2016

Vindmøller i havet utenfor København, Danmark.