Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

DOGA ønsker å bidra til mer privat-offentlig samarbeid og bruk av innovative løsninger i steds- og næringsutvikling. I samarbeid med Nordic Edge og Innovasjon Norge lanserte vi i 2019 derfor en innovasjonskonkurranse for kommuner og fylkeskommuner som ville utforske nye og smarte måter å jobbe med stedsutvikling på.

Vi lanserer ny konkurranse

Under Nordic Edge Expo 2020 vil vi også lansere en ny runde av innovasjonskonkurransen. Formålet med konkurransen er å løse utfordringer knyttet til stedsutvikling i distriktskommuner. Samtidig ønsker vi å fremme bærekraftig næringsutvikling med utgangspunkt i lokale forutsetninger og muligheter.

Konkurransen skal bidra til at prinsippene og målbildene i Nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn blir tatt i bruk og omsatt til praktisk handling. FNs bærekraftmål 9, 11 og 17 er sentrale i veikartet.

Kommuner i alle størrelser inviteres til å delta. Mer informasjon vil komme i september.

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup
Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup kunngjør de endelige vinnerne av innovasjonskonkurransen under Nordic Edge Expo 2020.
Foto: Sturlason/Utenriksdepartementet

Statsråd Nikolai Astrup vil offentligjøre vinnerne

Utsira og Krødsherad, som er de kommuner vi har jobbet med i konkurransen, mottok flere innovative og tverrfaglige løsningsforslag på sine utfordringer. De endelige vinnerne vil bli offentliggjort under Nordic Edge Expo 2020 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup. Ordførene i de to kommunene vil være til stede og dele sine erfaringer fra prosessen.

Prisutdelingen er en del av DOGAs program under konferansen som har fokus på framtidens lokalsamfunn.

Meld deg på eller se hele programmet her >>

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.