Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

Etter to år med digitale visninger returnerte Norwegian Presence til verdens viktigste designmøteplass i Milano i juni 2022. Den kuraterte utstillingen med temaet MATTER satte søkelyset på norske produkt- og møbeldesignere og produsenter, og Norges muligheter for en mer bærekraftig produksjon av møbler, objekter og materialer.

MATTER by Norwegian Presence fikk bred internasjonal oppmerksomhet, med oppslag fra toneangivende medier både før, under og etter utstillingen. Underveis møtte deltakerne også stor interesse fra potensielle samarbeidspartnere, med muligheter for ekspansjon og økt eksport.

Utstillingsobjekter under et flott, hvelvet tak i gammel stil.
SPEKTAKULÆRT. Historiske Galleria Milano, med sine hvelvede, freskemalte tak, var vakre rammer for den kuraterte MATTER by Norwegian Presence-utstillingen i juni 2022. Med var prototyper fra ti designere, og produkter og materialer fra åtte norske produsenter. Utstillingen var kuratert og designet av Kråkvik & D'Orazio, med grafisk identitet av Bielke & Yang.
Foto: Sebastian Stadler
Utstilllingsobjekter
LANSERING. Fjordfiesta presenterte en møbelkolleksjon av arkitekten Sverre Fehn (1924-2009).
Foto: Sebastian Stadler

Norwegian Presence 2023 – er du med?

DOGA leter nå etter nye utstillere til neste års prosjekt – både designere og produsenter. Lokasjon, tema og omfang er ennå ikke fastsatt, men noen punkter ligger likevel som en stødig base. (Er du produsent? Scroll ned!)

Interesserte designere må inkludere følgende i søknaden: 

 • Søknadsbrev som beskriver dine internasjonale ambisjoner og din motivasjon for å delta i Norwegian Presence 2023
 • Konseptbeskrivelse og skisse/visualisering av hva du ønsker å utvikle. Det må være et produkt laget på bærekraftig vis, som viser innovasjon, estetikk og god designforståelse, og som tydelig gjengir en sirkulær og bærekraftig tankegang. Vi oppfordrer til bruk av materialer som tre, stein, ull og aluminium, men vil også se innovativ bruk av andre type materialer.  
 • Refleksjon rundt og tydeliggjøring av om du ønsker produktet ditt masseprodusert eller i småskala-/unikaproduksjon. I dag jobber mange designere i krysningfeltet design/kunsthåndverk, og vi ønsker at du utdyper intensjonene dine rundt dette i søknaden.  
 • Plan for hvordan du ser for deg at prototypen kan realiseres og ferdigstilles innen 31. desember 2022 
 • CV og portefølje med dine mest relevante prosjekter 

Merk: For å kunne delta, er det et krav at du er til stede under hele utstillingsperioden, samt et par dager før eller etter for opp- og nedrigg. I tillegg må du være tilgjengelig for andre fellesaktiviteter som kickoff og pressebesøk. 

Designere vil motta reisestøtte fra DOGA.  

Utstillingen vil kurateres, og de innsendte bidragene vil vurderes etter kriterier som estetikk, funksjon, nytenkning, bærekraft og kommersielt potensial. 

Søknaden sendes som PDF til norwegianpresence@doga.no innen 1. september 2022, merket med Norwegian Presence 2023.   

 

Matter by Norwegian Presence, Flower tray, Mare 2022 by Tron Meyer, Candelabra, Nunatak by Nedre Foss, Aluminium by Hydro, powdered-coated by Jotun
SYNLIGGJØRING. Som en del av prosjektet produseres profesjonelt bildemateriell. På bildet: Steinfat, Mare, av Tron Meyer, lysestake, Nunatak, av Anderssen & Voll for Nedre Foss. Aluminiumsbordene fra Hydro er pulverlakkert i den spesialtilpassede fargen Matter fra Jotun. Styling Kråkvik & D'Orazio.
Foto: Sara Angelica Spilling
Matter-by-Norwegian-Presence_Chair,-Kinn-by-Vestre_Aluminium-by-Hydro_Bench,-Vride-by-Anna-Maria-Øfstedal-Eng_web.jpg
ETTERTRAKTET. Gjennomarbeidede bilder sikrer viktig medieomtale fra toneangivende internasjonale publikasjoner. På bildet: Stol, Kinn, design Anderssen & Voll for Vestre, aluminiumspodie og skrapmetall fra Hydro, benk i ask, Vride, av Anna Maria Øfstedal Eng. Styling Kråkvik & D'Orazio.
Foto: Sara Angelica Spilling

For produsenter

Prosjektet ønsker også å komme i kontakt med designindustribedrifter som er interessert i å være med i utstillingen. Tidligere deltakende bedrifter forteller om økte eksportmuligheter og økt synlighet gjennom prosjektet, og flere har valgt å delta gjentatte ganger.

For å kvalifisere, må bedriften være eksportklar og ha ambisjoner om å utvide sitt internasjonale marked 

Utstillingen vil kurateres for å skape en sammenhengende helhet og et tydelig konsept. Kuratorer og prosjektledere ønsker et godt og tett samarbeid med produsentene for å ivareta bedriftens kommersielle interesser og merkevare. 

Produsentene vil ha anledning til å arrangere egne møter og arrangementer i utstillingen. 

For inkludering i prosjektet må bedriften betale en deltakeravgift. Denne vil inkludere følgende:  

 • Prosjektledelse av DOGA 
 • Leie av utstillingslokaler 
 • Forsikring av utstillingsobjektene og -lokalene under utstillingsperioden  
 • Felles utstillingskonsept/design for alle utstillere 
 • Felles visuell identitet for utstillingen 
 • Felles kommunikasjonsarbeid, PR og pressearbeid mot internasjonale medier, samt egen nettside og sosiale medier. Se norwegianpresence.no / @norwegianpresence 
 • Fotografering av felles miljøbilder (1 miljøbilde hvor du er representert med et produkt + 1 produktbilde til bruk i pressearbeid) 
 • Utvikling av felles innhold og storytelling for alle flater, digitale som fysiske 
 • Finansiering av prosjektet som helhet 

Merk: Produsentene må selv sørge for transport/tollklarering, pakke ut egne produkter og være til stede under hele utstillingsperioden, samt pakke ned produkter og sørge for retur/transport. I tillegg må bedriften være tilgjengelig for fellesaktiviteter som kickoff og pressebesøk.  

Interessert? Ta kontakt med prosjektansvarlig Cecilie Molvær Jørgensen.  

Hvorfor arrangerer DOGA Norwegian Presence?

DOGA er Utenriksdepartementets samarbeidspartner innen feltene design og arkitektur, samt forvalterorganisasjon av UDs reisestøtteordning. DOGA er en del av Nærings-og fiskeridepartementets virkemiddelapparat for økt innovasjon, og arbeider for fornyelse og verdiskapning i norsk næringsliv og offentlig sektor.   

Norwegian Presence skal bidra til vekst og økt eksport for norsk design og ferdigvareindustri. Målgrupper er offentlige og private innkjøpere og forhandlere, produsenter, interiørarkitekter og arkitekter, gallerister, media og påvirkere.     

Norwegian Presence skal:    

 • synliggjøre norsk design- og ferdigvareindustri internasjonalt  
 • bygge Norges omdømme som en spennende og attraktiv designnasjon
 • drive merkevarebygging av de enkelte deltakerne 
 • drive nettverksbygging 
 • koble norske designere med norske og internasjonale produsenter  
 • introdusere deltakerne for innkjøpere, forhandlere, interiørarkitekter, arkitekter, media, påvirkere og toneangivende og anerkjente aktører i den internasjonale designbransjen 

Se mer på @norwegianpresence og norwegianpresence.no 

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.