Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

– Prosjektet i Lebesby er et strålende eksempel på hva som skjer når designere, kommuner og næringsliv finner sammen. Mange kommuner i Norge strever med de samme utfordringene, og jeg tror overføringsverdien fra dette løsningsforslaget er betydelig, både i Nord-Norge og i resten av landet, sier Malin Kock Hansen i Design og arkitektur Norge (DOGA).

Hun er leder for Gnist, et innovasjonsprogram for steds- og næringsutvikling i lokalsamfunn. Gjennom Gnist-programmet vil kommunene få hjelp til å tak i sine utfordringer, og snu dem til muligheter og nyskaping. Parallelt med at de beste løsningene fra årets runde av Gnist presenteres, går DOGA og Nordic Edge i gang med å lete etter nye kommuner.

Lebesby, en kommune nordøst i Finnmark, har jobbet med å stoppe fraflytting i flere år. Planlegger Heidi Johansen forteller at Gnist-programmet hjelper kommunen med å tenke nytt om steds- og næringsutvikling.

– Gnist har gitt oss verdifull kunnskap og erfaring om innovativt utviklingsarbeid. Ikke minst har vi fått anledning til å samarbeide med et stort nettverk av aktører rundt i landet. Mange som vi neppe ville krysset veier med, hadde det ikke vært for prosjektet, sier Johansen.

Inviterer verden til Lebesby

Bak konseptet «Modulbygda», står det Tromsø-baserte design- og kompetansebyrået Plenum og samarbeidspartnerne Lab Nord-Norge, Nordic Smart House i Bodø og designlaben Travers. Vinnerbidraget foreslår en fysisk og digital møteplass for innovasjon, samarbeid, utdannelse og kultur i Lebesby kommune.

– Modulbygda lanserer nye tanker om hvordan vi kan invitere verden inn til Lebesby, både fysisk og digitalt. Konseptet er ambisiøst, og vi er motiverte for å utforske hvordan dette kan bli en realitet og hvordan vi kan få til bred samskaping i kommunen vår, sier Johansen.

Sammen med kommunen og innbyggerne har Plenum brukt designdrevet innovasjon for å skape en rekke brukerhistorier, for eksempel den utflyttede studenten med hjemlengsel, arbeidsinnvandreren fra Kosovo og bedriftslederen som leter etter kvalifisert arbeidskraft. Disses behov og ønsker skal knyttes sammen gjennom en digital samhandlingsplattform og en serie med spesialiserte modulhus.

– Vi har et sterkt ønske om å bidra til bærekraftige og levende steder som legger til rette for hverdagsaktivitet, og hvor det er attraktivt å etablere seg både for innbyggere og næringsliv. Konseptet er skalerbart og kan utvikles over tid og på tvers av kommunegrenser, sier daglig leder Heidi Johnsen i Plenum.

Hva er Gnist?

Gnist-programmet er initiert av DOGA og Nordic Edge, i samarbeid med Distriktssenteret, Husbanken, Innovasjon Norge, Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP), KS, Forskningsrådet og Siva. Fylkeskommunene er sentrale støttespillere. Følgeforskningen finansieres av DOGA, Distriktssenteret og fylkeskommunene Innlandet, Rogaland og Troms og Finnmark.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.