Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

DOGAs oppdrag er å fremme bærekraftig samfunns- og næringsutvikling gjennom bruk av designmetodikk og arkitektur. Tilskuddet på 68,7 millioner kroner skal gå til kunnskapsutvikling og kunnskapsspredning, prosjektutvikling og samarbeid som fremmer samlet verdiskaping i samfunnet.

DOGA får oppdrag fra flere departementer

Nytt av året er at regjeringen flytter ansvaret for DOGA fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) til Kommunal- og moderniseringsdepartmentet (KMD). Fra 2022 vil DOGA motta oppdrag fra KMD, NFD, Utenriksdepartementet (UD) og  Kulturdepartementet (KUD).

I forslaget til statsbudsjett skriver regjeringen at deler av DOGAs portefølje er spesielt relevant for KMDs fagområder: innovasjon i offentlig sektor, byutvikling og arkitektur, regional næringsutvikling og oppfølging av bærekraftsmålene.

– De store samfunnsutfordringene vi står overfor krever nyskapende løsninger. Design og arkitektur er sentrale fag for å oppnå omstilling av Norge. Vi ser frem til fortsatt samarbeid med NFD og et tettere samarbeid med KMD, i tillegg til oppdrag fra flere andre departementer som ser den viktige rollen design og arkitektur har, sier Hjemdal.

– De store samfunnsutfordringene vi står overfor krever nyskapende løsninger. Design og arkitektur er sentrale fag for å oppnå omstilling av Norge. Vi ser frem til fortsatt samarbeid med NFD og et tettere samarbeid med KMD, i tillegg til oppdrag fra flere andre departementer som ser den viktige rollen design og arkitektur har, sier administrerende direktør i DOGA, Tor Inge Hjemdal.
Foto: Eirik Evjen

Bærekraft en viktig rettesnor

I budsjettforslaget står det også at bærekraftsmålene skal være en viktig rettesnor for DOGAs arbeid i 2022. I tillegg nevnes disse prioriteringene:

  • DOGA skal legge til rette for nyskaping og innovasjon i næringslivet og offentlig sektor, utvikle attraktive og innovative byer og steder og videreutvikle designmetodikk og arkitektur.
  • Samarbeidet mellom offentlige og private aktører skal vektlegges.
  • DOGA skal prioritere å støtte de prosjektene som kan antas å gi høyest effekt.
  • DOGA skal arbeide for å spre videre informasjon og kunnskap om resultatene og metodikken fra Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) til bredere deler av næringslivet.

DOGA styrket ut av virkemiddelgjennomgangen

I 2018 satte regjeringen i gang en helhetlig gjennomgang av det næringsrettede virkemiddelapparatet. Oppdraget ble gitt til konsulentselskapene Deloitte, Oxford og Menon, som leverte sin rapport i 2019.

I forslaget til statsbudsjett for 2022 har regjeringen besluttet å bevare DOGA som selvstendig enhet. Dette blir godt tatt imot av Hjemdal, som mener avgjørelsen betyr at DOGAs kompetansemiljø og viktige synergier bevares.

–  Vi er veldig fornøyde med beslutningen om å bevare DOGA som selvstendig kompetansemiljø, og gleder oss til å tenke nytt og fortsette innovasjonsarbeidet sammen med departementene, samarbeidspartnerne og brukerne våre. Etter pandemien er det behov for å skru opp takten i omstillingen, og her vil DOGA ha en nøkkelrolle, konstaterer Tor Inge Hjemdal.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.