Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

Innovasjonsprosjektet «Testarena Norefjell – Best uten bil» vil utvikle og samordne et transportsystem på Norefjell som frister både fastboende og hytteturister til å la bilen stå hjemme. Prosjektet «Siramat» legger opp til en helhetlig næringsutvikling tuftet på havsalat, tare og kamskjell.

Begge ble onsdag denne uken hedret under Nordic Edge Expo 2020, etter å ha gått til topps innovasjonskonkurransen for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn.

Vi trenger nyskapende og modige kommuner for å skape arbeidsplasser, gode tjenester til innbyggerne og attraktive lokalsamfunn for fremtiden.

Nikolai Astrup

Kommunal- og moderniseringsminister

Mye å lære bort

– Begge disse bidragene er svært spennende. Med utgangspunkt i utfordringer som mange kommuner strever med, kommer de med konkrete forslag til hvordan vi kan skape smartere og mer bærekraftige lokalsamfunn. Her er det mye å lære og la seg inspirere av for kommuner over hele landet, sier Malin Kock Hansen, seniorrådgiver i (DOGA).

Bak innovasjonskonkurransen, som ble lansert i fjor høst, står Nordic Edge, Innovasjon Norge og DOGA. Formålet med konkurransen er å vise hvordan Nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn kan omsettes til konkrete prosjekter som fremmer innovasjon og samarbeid, og som bidrar til smart og bærekraftig stedsutvikling og verdiskaping. Kommuner og fylkeskommuner kunne melde inn sine utfordringer knyttet til steds- og næringsutvikling. 19 kommuner meldte sin interesse, og en fagtung jury valgte til slutt ut Krødsherad og Utsira.

Næringslivsaktører over hele landet ble så oppfordret til å sende inn løsningsforslag på de to kommunenes utfordringer. Totalt sett har 20 teams jobbet frem innovative og tverrfaglige løsninger.

– Vi trenger nyskapende og modige kommuner for å skape arbeidsplasser, gode tjenester til innbyggerne og attraktive lokalsamfunn for fremtiden. Kanskje kan disse innovative ideene bidra til det, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister.

Inviterer nye kommuner

Basert på de positive erfaringene fra innovasjonskonkurransen lanserer DOGA og Nordic Edge nå Gnist, ett nytt innovasjonsprogram som er særlig rettet mot distriktskommuner, men åpent for alle kommuner som er opptatt av å bygge gode lokalsamfunn.

– Gnist-programmet skal stimulere til nytenking og innovasjon for å løse konkrete samfunnsutfordringer. Vi tilbyr støtte og kompetanse gjennom hele prosessen for å fremme løsninger som bidrar til god stedsutvikling, mer attraktive lokalsamfunn og bærekraftig næringsutvikling i hele landet, sier Kock Hansen.

Næringsminister Iselin Nybø sier at Norge trenger flere gode løsninger for steds- og næringsutvikling.

– Jeg har tro på at programmet kan bidra til å opprettholde og skape arbeidsplasser og gode steder å bo. Da trenger vi å tenke nytt om steds- og næringsutvikling, og finne frem til gode løsninger som kan tas i bruk i hele landet, sier Nybø.

Jeg har tro på at programmet kan bidra til å opprettholde og skape arbeidsplasser og gode steder å bo.

Iselin Nybø

Næringsminister

Flere arbeidsplasser på øya

Ute i Nordsjøen, nesten to mil vest for Haugesund, ligger Utsira, landets minste kommune målt i innbyggertall. I likhet med mange andre småsteder er Utsira truet av fraflytting. Øya trenger flere arbeidsplasser og mer lokal verdiskaping.

Som svar på denne utfordringen har bergensbaserte Paraply Plan og Landskap satt sammen et tverrfaglig team bestående av blant annet arealplanleggere, landskapsarkitekter, marinbiologer og naturforvaltere. Sammen har de utformet prosjektet Siramat, som skal gi ny vind i seilene til den lille øykommunen.

– Vi har brukt mye tid på å snakke med politikere, kommuneansatte og innbyggere i Utsira. Det som gikk igjen er et behov for arbeidsplasser som ikke krever høy grad av spesialisering, og som passer til Utsiras identitet, forklarer by- og regionplanlegger Åsa Haaland i Paraply Plan og Landskap, som har utformet bidraget sammen med sin kollega, landskapsarkitekt Live Smelvær Høgelid, og en rekke forskjellige teammedlemmer og samarbeidspartnere.

Kjerneideen i konkurransebidraget Siramat er å legge til rette for klimavennlig og fremtidsrettet oppdrett av sjømat i Utsira. Rent konkret foreslår prosjektet at det satses på kamskjell, tare og havsalat, arter som krever begrensede investeringer i produksjonsmidler og som regnes som svært bærekraftige sammenlignet med mange andre arter. Et eget besøkssenter ved foredlingsanlegget skal gjøre produksjon til attraksjon og være med på å øke turismen til øya.

TAREDYRKING. I løpet av et knapt halvår går tareplanten fra å være en centimeter, til å bli over to meter lange.
TAREDYRKING. I løpet av et knapt halvår går tareplanten fra å være en centimeter, til å bli over to meter lange.
Foto: Adobe Stock

Et spark i baken

Prosjektleder Runa Solevåg i Utsira kommune forteller at konkurransen har vært et lite spark i baken.

– Det å få hjelp til å gjennomføre en nasjonal innovasjonskonkurranse er en fantastisk premie for små kommuner. Vi har fått tilgang til miljøer vi ikke normalt har kontakt med, og vi har begynt å ta tak i mulighetene som ligger i innovasjon og ny teknologi, sier han.

Solevåg roser Siramat for å representere noe håndfast som bygger på lokal identitet og historie.

– Vinnerkonseptet er knyttet til havet og sjømat, men samtidig med en god dose innovasjon, stedsutvikling og bærekraft. Næringsutvikling er risiko, men i røffe farvann midt i havet kan det også fort bli flere innovasjoner enn først tenkt. Vi gleder oss til å fortsette reisen, sier han.

Samler trådene på Norefjell

Går det an å klare seg i fjellheimen uten en bil som kan ta deg fram, tilbake og rundt omkring? Dét ønsket Krødsherad kommune, som rommer den populære reisedestinasjonen Norefjell, å få utredet. Vinnerbidraget, «Testarena Norefjell – Best uten bil», foreslår en sømløs løsning som samler og samordner ressursene til nasjonale, regionale og lokale aktører.

– Vi vet at 9 av 10 hytteturister tar med seg bilen fordi de trenger den til å reise rundt i lokalmiljøet. For eksempel trenger de å handle på matbutikken eller besøke en attraksjon. Derfor måtte vi legge opp til en mobilitetsløsning som ikke bare tar folk fram og tilbake, men også lar dem bevege seg rundt på desitinasjonen, sier Magnar Totland, leder for fleksibel mobilitet i Vy-eide Go Mobile i Kristiansand.

Bestill en fjellbuss

Ryggraden i det tverrfaglige vinnerbidraget som mobilitetsselskapet har satt sammen med Sigdal Utvikling, Applied Autonomy og Vygruppen, er en fleksibel bestillingsbuss. Bussen binder sammen en lang rekke løse ender, som Vy-eide Norefjellsekspressen, hyttegrender, hoteller, skianlegg, butikker og restauranter. En egen app skal være navet som sørger for at alle tilbudene er tilgjengelige på ett sted.

I tillegg legger konseptet opp til å utnytte en rekke fasiliteter som allerede eksisterer lokalt, som taxitilbud, sykkelleie og matlevering til hytta. Til og med en gammel skolebuss kan spille en viktig rolle i realiseringen av prosjektet.

BESTILLINGSBUSS. Et fleksibelt on-demand-busstilbud er blant tiltakene som kan gi færre biler på Norefjell.
BESTILLINGSBUSS. Et fleksibelt on-demand-busstilbud er blant tiltakene som kan gi færre biler på Norefjell.
Foto: Vestfold og Telemark fylkeskommune

Håper på rask oppstart

Prosjektleder Ellen Anne Bye i Krødsherad kommune forteller at det lenge har vært et ønske om å få til mer grønn mobilitet i Norefjell.

– Folk ringer oss og lurer på hvordan de skal komme seg opp på fjellet. Vi ser at vi har behov for et skikkelig løft, men vi har vært usikre på hvordan vi skulle angripe problemet. Denne innovasjonskonkurransen har vært en fantastisk reise, og gitt oss en unik mulighet til å jobbe med de fremste miljøene i landet. Dette er gull verdt for veien videre, sier hun.

Bye forteller at vinnerbidraget byr på en skalerbar og fleksibel løsning som også kan tilpasses andre distriktskommuner og reisedestinasjoner. Flere av disse sitter nå og følger med på det som skal skje på Norefjell, legger hun til.

– Prosjektet er veldig praktisk rettet, og lar oss komme raskt i gang med testing og piloter. Det legges opp til å bruke de ressursene vi allerede eier på en smartere måte, og nyvinningene vil komme både tilreisende og fastboende til gode, noe som er viktig for oss. Nå forventer vi en rask prosjektoppstart, sier Bye.

Denne artikkelen er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA). Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.