Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

For første gang har arkitektorganisasjonene samlet seg om en felles plattform for det fagpolitiske påvirkningsarbeidet. Sammen med arkitekt- og planleggerutdanningen og flere andre aktører har interesse- og fagorganisasjonene på arkitekturfeltet samarbeidet om et felles fagpolitisk grunnlag. DOGA har samlet organisasjonene og ledet arbeidet, som har pågått over flere år, med bred medvirkning.

Arkitektur er helt avgjørende for å oppnå samfunns- og bærekraftsmål knyttet til blant annet beredskap, folkehelse, klima og god bruk av offentlige ressurser. DOGA har ledet og fasilitert for samarbeidet mellom en rekke aktører for å styrke arkitekturens rolle i utformingen av morgendagens Norge.

Tor Inge Hjemdal

Administrerende direktør, DOGA

God arkitektur for et bedre samfunn

Den nye felles plattformen har fått tittelen «God arkitektur for et bedre samfunn», og skal legge grunnlaget for arkitektbransjens politiske påvirkningsarbeid fram til stortingsvalget i 2021. Et hovedmål er at de bygde omgivelser formaliseres som et eget, overordnet politisk ansvarsområde. I tillegg består plattformen av fire fokusområder med forslag til konkrete mål og tiltak for bedre bygde omgivelser. Fokusområdene er:

  1. Bolig og bomiljø
  2. Offentlige anskaffelser
  3. Fortetting og arealbruk
  4. Gjenbruk og transformasjon
DOGAs direktør Tor Inge Hjemdal
– De bygde omgivelsene er en del av den gode samfunnsplanleggingen, og den felles politiske plattformen for arkitekturfeltet legger til rette for god planlegging slik at samfunns- og bærekraftsmål kan nås, sier DOGAs administrerende direktør Tor Inge Hjemdal.
Foto: Anita Arntzen

Hvert fokusområde har egne tiltakspunkter som skal styrke arkitekturfagenes betydning for å oppnå sentrale samfunns- og bærekraftsmål.

«Vi trenger gode og fleksible bygninger og byrom. Dette er for tiden aktualisert ved at smittehåndteringen både stiller krav til at vi må holde avstand til hverandre, samtidig som vi mennesker alltid vil ha behov for å møtes og samhandle. De bygde omgivelsene er en del av den gode samfunnsplanleggingen, og den felles politiske plattformen for arkitekturfeltet legger til rette for god planlegging slik at samfunns- og bærekraftsmål kan nås,» sier administrerende direktør i DOGA, Tor Inge Hjemdal.

mennesker rundt bord i diskusjon
Sammen med arkitekt- og planleggerutdanningen og flere andre aktører har interesse- og fagorganisasjonene på arkitekturfeltet samarbeidet om et felles fagpolitisk grunnlag. DOGA har samlet organisasjonene og ledet arbeidet, som har pågått over flere år, med bred medvirkning.
Foto: DOGA

Fakta

  • Bak plattformen står Arkitektbedriftene i Norge, Arkitektenes fagforbund, Norske arkitekters landsforbund, Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening og Norske landskapsarkitekters forening.
  • I tillegg har disse aktørerene bidratt i plattformarbeidet: NTNU – Fakultet for arkitektur og design, NMBU – Fakultet for landskap og samfunn, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Bergen Arkitekthøgskole og Nordnorsk arkitektur- og designsenter.
  • Arbeidet med den nye politiske plattformen for arkitektbransjen har vært ledet av DOGA.

Les mer på arkitekturpolitikk.no >>

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.