Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

Vi er alle enige om at morgendagens produkter og tjenester må være grønne og brukervennlige. Men vi trenger nye tanker, kunnskap og mot for å få det til. Det har årets vinnere av DOGA-merket nykommer i fullt monn.  

Denne filmen viser hvordan årets nykommere – studenter og nyetablerte designere og arkitekter – bidrar i den grønne omstillingen gjennom sin bruk av design og arkitektur.  

– Nykommerne er utrolig fascinerende! De som har fått denne utmerkelsen er folk vi skal se opp for og lytte til – for det er de som skal forme fremtiden vår, sier Tor Inge Hjemdal, administrerende direktør i DOGA.   

– For oss handler bærekraft om å være informert. Det er privilegium å lage et produkt som hjelper brukerne med å ta bedre og mer informerte valg.

Gard Hagen og Jonas Carlsen

Vinnere av DOGA-merket nykommer

Her er årets syv nykommerprosjekter: 

Beta kommune – Elias Olderbakk og Erlend Grimeland

I masteroppgaven Beta kommune viser de to unge designernElias Olderbakk og Erlend Grimeland, hvordan design og digital teknologi kan bidra til å gjøre kommunene enda bedre for alle som lever, arbeider og bor der. 

Ved å involvere innbyggerne har de skapt løsninger som svarer til ekte behov i hverdagen. Nå håper de Kommune-Norge blir inspirert til å tenke nytt rundt digitalisering 

 – Vi håper at lederne kan forstå at digitalisering handler om mer enn effektivisering, og at det kan handle om gode steder å bo for innbyggerne, sier designduoen.  

Beta kommune
Ved å involvere innbyggerne har Elias Olderbakk og Erlend Grimeland skapt løsninger som svarer til ekte behov i hverdagen.
Foto: Elias Olderbakk og Erlend Grimeland

Slidedrain – Henning PatricksonogStian Bongard 

Hvert år fører vannlekkasjer som følge av feilinstallerte sluk til skader for nesten 320 millioner kroner. Dette kunne vært unngått dersom slukene på markedet ikke krevde så mye individuell tilpasning – med den risikoen for menneskelige feil det innebærer. 

I samarbeid med håndverkere og VVS-bransjen, har NTNU-studentene Henning Patrickson og Stian Bongard utviklet en ny type sluk for våtrom. Sluket, som har fått navnet Slidedrain, skal fremstilles av resirkulert tauverk og garn fra fiskeindustrien.  

 – Visjonen vår er å redusere antall vannskader som skyldes feilinstallasjon av sluk. Samtidig ønsker vi å penetrere et ganske utfordrende marked, med store aktører, med et norsk produkt i resirkulert plastmateriale, som vi mener er mye bedre enn det som finnes på markedet i dag, sier Henning Patrickson 

Sammensveiset – Aksel Borgen og Gustav Bjørngaard Rødde 

I denne masteroppgaven i arkitektur ved NTNU utfordrer Aksel Borgen og Gustav Bjørngaard Rødde det rådende synet på «den blandede byen» hvor en miks av funksjoner skal gjøre det attraktivt å bo, jobbe og handle i samme nabolag.  

Men, ifølge Aksel Borgen og Gustav Bjørngaard Rødde, er det noe som sjelden får en plass i den blandede byen – og det er industri og produksjon.  

Med utgangspunkt i industriområdet Sluppen i Trondheim – som er under press for å bli transformert til boliger og næring – har de undersøkt hvordan industrien kan forbli en del av området i stedet for å bli flyttet ut av byen. 

A future in ruins – SindreKartvedt 

Dette prosjektet er arkitekturstudent Sindre Kartvedts diplomoppgave ved Bergen Arkitekthøgskole.  

Oppgaven tar for seg ruinene av et gammelt bølgekraftverk i Øygarden kommune utenfor Bergen. Mange ønsker å rive dette gamle anlegget, men i oppgaven viser Sindre at stedet har kvaliteter som bør bevares og videreutvikles.    

– Det var viktig for meg å bevare en del av den mystikken som jeg tror folk drar dit for å oppleve, og samtidig skape noe nytt som var i dette stedets ånd, sier Sindre Kartvedt 

Blant forslagene hans er å lage flere nye bølgekraftverk, og gjøre området til et senter for opplevelser og læring om vind og vær og hav og naturkrefter.  

SLOG – Marie Frogner 

– SLOG er et bevis på at vi må heve blikket og se på de ressursene vi allerede har i Norge, og verdien av en sirkulær økonomi, sier Marie Frogner.  

I sin diplomoppgave fra AHO tar hun utgangspunkt i regjeringens strategi for økt verdiskaping fra marint restråstoff (2019), og undersøker hvordan fiskeslo – eller nærmere bestemt fiskegelatin – kan være et alternativ til plast 

Gjennom en kombinasjon av systemorientert design, tjenestedesign og produktdesign har Marie utviklet et materiale som ser ut som klar plast, og har mange av de samme egenskapene. Men, til forskjell fra plast, er det hundre prosent naturlig og spiselig. Hun foreslår mange ulike bruksmuligheter for produktet, blant annet som alternativ til boil-in-bag-ris og lignende produkter. 

SLOG av Marie Frogner tildeles DOGA-merket nykommer 2020
Marie Frogner får DOGA-merket Nykommer for sin masteroppgave ved AHO der hun utvikler et plastlignende materiale av fiskeslo.
Foto: Marie Frogner

Linje – Åse Lilly Salamonsen og Sofie Finnøy Vestøl 

Linje er et prosjekt som gjøre valget av videre utdannelse enklere og tryggere for ungdomsskoleelever. Designstudentene Sofie Finnøy Vestøl og Åse Lilly Salamonsen ville designe tjenesten på de unges premisser, og har jobbet tett på elevene i utviklingsarbeidet.  

– Underveis i prosjektet har vi jobbet veldig variert både med samtaler med ungdommer og kontinuerlig hatt brukertesting både på innhold i tjenesten og måten vi formidler informasjon på, og også brukervennligheten, sier Finnøy Vestøl.  

Tjenesten er nå kjøpt av utdanning.no. Dette betyr at LINJE faktisk blir realisert, og vil kunne hjelpe elever i hele landet med utdanningsvalget. De unge designerne har lykkes med å møte et stort og ekte behov hos både elevene, skolen og samfunnet. 

BeingBuoyant – Gard Hagen og Jonas Carlsen 

I masteroppgaven Being Buoyant har designstudentene Jonas Kolstad Carlsen og Gard Hagen dykket ned i forholdene og kulturen rundt teinefiske. 

Krabbe- og hummerfiske med teine er populært, men omstridt fordi altfor mange teiner blir liggende igjen på havets bunn. Dette fører både til forsøpling og at fisk og skalldyr blir fanget og lider en smertefull død. 

Being Buoyant: Fremmer human hummerfangst
Gard Hagen og Jonas Carlsen  har designet en ny teine for krabbe- og hummerfiske som gir bedre dyrevelferd og mindre forsøpling av havbunnen.
Foto: Gard Hagen

De to studentene har designet en helt ny type teine som både gjør fisket mer humant og hindrer forsøpling. Teinen er blant annet utstyrt med et tidsur som gjør at den åpner seg og slipper fangsten uskadd ut igjen om den ikke trekkes opp i tide. Etter en stund vil den også flyte opp til overflaten.

– For oss handler bærekraft om å være informert. Det å lage et produkt som hjelper brukerne med å ta bedre og mer informerte valg, er et privilegium, sier Jonas Kolstad Carlsen og Gard Hagen.