Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

Antallet årlige cruiseturister til Vestlandet komme opp i én million i 2040, spår nye prognoser fra Transportøkonomisk institutt (TØI). Det vil gi en vekst på 67 prosent på drøyt 20 år, fra fjorårets 600 000 turister.

– Hvis prognosene slår til, blir det ikke plass til alle cruiseturistene som vil til Bergen og Geiranger, sier TØI-forskeren Petter Dybedal til Dagens Næringsliv.

På mellomlang sikt vil det være vanskelig å oppnå vesentlig mer bærekraftig cruiseturisme på Vestlandet, om bærekraft skal inkludere lave utslipp til vann og luft samt være innenfor tålegrensene til lokal befolkning, næringsaktører og besøkende på anløpsstedene.

Transportøkonomisk institutt (TØI)

Veksten i trafikken hittil har ført med seg stor oppmerksomhet rundt det store miljøavtrykket skipene etterlater seg i havnene, fjordene og langs kysten vår. Bilder fra verdensarvfjordene våre innhyllet i diesel-os går sin seiersgang hver sommer. Regjeringen har fastsatt strengere krav for å redusere den lokale forurensingen i disse fjordene på Vestlandet. Hvor mye dette vil påvirke trafikken avhenger av om EU og resten av verden følger etter, ifølge TØI.  

– Cruiserederiene er kjent for å ha stor forhandlingsmakt og terskelen er lav for å flytte skip til andre regioner dersom det er mer lønnsomt og/eller tjenlig på andre måter.

Dette bakteppet bekymrer naturligvis også den maritime næringen langs norskekysten. Derfor søkte klyngen NCE Maritime CleanTech i 2018 om midler fra Design og arkitektur Norge (DOGA) gjennom Designdrevet innovasjonsprogram (DIP).

Både gamle og nye skip

Klyngen, som arbeider for nye, rene maritime løsninger, vil med prosjektet «Grønn cruisefart» undersøke hvordan eksisterende og nye cruiseskip kan operere i norske fjorder og andre sårbare områder med minimale utslipp. Sammen med designere fra Eker Design går de løs på utfordringen med bruk av designmetodikk i analyse- og idéfasene, for å utvikle et helt nytt cruisekonsept.

– Akkurat nå ferdigstiller designerne visualiseringen av konseptet, utviklet sammen med ledende teknologibedrifter i NCE Maritime CleanTech, store cruiserederier og andre viktige bransjeaktører. Vi gleder oss til å vise resultatet!, forteller prosjektleder Håvard Tvedte.

Prosjektlederen er klar på at deres DIP-prosjekt må ses på som en del av, og katalysator for, noe mye større.

– Konseptet som blir utviklet her blir vår nye «innovasjonsplattform». Det gir klyngen et godt grunnlag for flere innovasjonsaktiviteter som skal resultere i grønnere cruisefart. Utviklingen er kontinuerlig.

Tarald Trønnes i DOGA ser også potensialet for en ledestjerne fra klyngen.

– Dette DIP-prosjektet er interessant fordi det kan skape løsningsrom i en voksende, ikke bærekraftig, bransje. Det har også potensiale til å gi Norge et konkurransefortrinn som grønt turistmål.

8,5 mill. i 2019-potten

Designdrevet innovasjonsprogram gir støtte til å involvere designere i idéfasen av innovasjonsprosjekter. Hvis designere involveres tidlig, er det større sjanse for å utvikle produkter og tjenester som er tilpasset brukerens faktiske behov.

Siden 2009 har DOGA delt ut mer 69 millioner kroner til 164 forskjellige prosjekter over hele landet. I 2019 ligger det 8,5 millioner kroner i potten. Fristen for å søke er 16. mai.

Trønnes understreker at programmet støtter prosjekter innenfor alle typer bransjer og samfunnssektorer.

– Alle private, momsregistrerte vare- og tjenesteytende foretak, organisasjoner eller institusjoner kan søke om støtte fra DIP.

Se video fra første samling i «Grønn cruisefart»: 

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med: