Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

Engasjementet var til å ta og føle på da omtrent 200 ivrige sentrumsentusiaster møtte opp på lanseringen av kunnskapsrapporten Levende lokaler. Rapporten, som er utarbeidet av Eriksen Skajaa arkitekter på oppdrag fra DOGA, er første milepæl og selve startskuddet for det praktiske arbeidet i prosjektet Levende lokaler – nye tanker i tomme bygg.

– Det har vært fantastisk å se hvor mange nedenfra og opp-initiativer som er iverksatt rundt om i Europa. Rapporten viser at vi har mye å lære her hjemme. Det finnes mange forskjellige innfallsvinkler til problemer med tomme lokaler, sier Arild Eriksen fra Eriksen Skajaa arkitekter.

Kunnskapsrapporten inneholder mer enn 50 europeiske eksempler på tiltak for å fylle tomme lokaler. Eriksen Skajaa arkitekter har reist rundt i flere land og avdekket problemstillinger for å se hvordan forskjellige aktører har tatt tak i problemstillinger knyttet til sentrumsdød og ubrukt bygningsmasse.

– Jeg håper alle klarer å finne eksempler i rapporten som de føler er relevante for sin by. De må Ikke nøle med å ta i bruk eksemplene i utvidet forstand: sjekke bøkene vi har referert til, ta kontakt med folk i eksemplene eller oss, sier Arild Eriksen.

– Og så er det viktig å se prosjektene i sammenheng, ikke bare ett og ett isolert sett. De beste prosjektene er de som kombinerer for eksempel frivillighet, kunst og handel, forteller han.

Stor entusiasme i kommunene

Blant de omtrent 200 fremmøtte var representanter fra de tre pilotkommunene Arendal, Lærdal og Tromsø.

– Vi opplever allerede masse entusiasme omkring prosjektet. Vi har fått mange innspill til tiltak og forslag til samarbeid fra mange forskjellige aktører, både frivillighet og forskjellige næringer, sier prosjektleder i Tromsø, Kari Helene Skog.

Hun gleder seg til å sammenligne sin prosjektplan med de andre pilotkommunenes, og til å få andre kommuners tilbakemelding på tiltakene de har tenkt til å gjennomføre. Prosjektets overordnede mål er å bidra til at fremtidens sentrumsområder, enten de befinner seg i store byer eller små tettsteder, fylles med liv. Mer konkret skal prosjektet skape verktøy og metoder for hvordan norske kommuner kan aktivere tomme lokaler.

– Forhåpentlig vil prosjektet ende i varige strukturer for hvordan vi kan fylle tomme lokaler i Tromsø. Vi ser allerede at det kan være mye å hente på å øke arrangør- og utleiekompetansen, og at bedre samarbeid og enklere kontakt mellom aktører kan være verdifullt, sier Kari Helene Skog.

Arild Eriksen på scenen under levende lokaler
Arild Eriksen fra Eriksen Skajaa presenterte kunnskapsrapporten Levende lokaler på DOGA 20. april. Bak ham står prosjektledere for Levende lokaler, Siri Høibo Holmboe (t.v.) og Marte Dorothea Marstrand. Foto: Andreas Birger Johansen
Foto: Andreas Birger Johansen

Ønsker flere kommuner i nettverket

– Det var utrolig inspirerende å se at så mange ville komme på lanseringen av kunnskapsrapporten. Nå håper vi mange vil være med å bidra gjennom prosjektets nettverk, sier Marte Dorothe Marstrand, en av Levende lokalers to prosjektledere.

Etter at rapporten var lansert, arrangerte hun og medprosjektleder Siri Høibo Holmboe workshop for pilotkommunene og referansegruppen. Arbeidet ble fasilitert av Mette Mossige fra Prologue.

Dagen etter fikk pilotkommunene møte konsulenter i prosjektledelse fra Innovasjon Norge.

– Vi er spente på å se de ferdige prosjektplanene og hvilke mål de tre pilotkommunene har satt for sin del av prosjektet. Følgeforskere fra NIBR skal være med i prosessen hele veien. På den måten håper vi at arbeidet i Arendal, Lærdal og Tromsø kan sees i en større sammenheng og bli nyttig for flere, sier prosjektleder Siri Høibo Holmboe.

Resultatene fra prosjektet skal være nyttige for kommuner av alle slag i hele landet. Hvis du jobber med aktivering av tomme lokaler i din kommune kan du få være med i prosessen. Levende lokaler søker nemlig kommuner til prosjektets nettverk. Medlemmene i nettverket får tilgang på førstehåndskunnskap gjennom prosjektperioden, et stort nettverk av personer som jobber med det samme og tilgang til DOGAs øvrige nettverk og kompetanse.

Last ned Eriksen og Skajaa arkitekters kunnskapsrapport Levende lokaler (kan også kjøpes i bokform DOGAs butikk)

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med: