Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

– Veikartet skal være en ledestjerne for smart og bærekraftig utvikling av byer og kommuner i Norge, sier Malin Kock Hansen, prosjektleder i Design og arkitektur Norge (DOGA).

Hansen ønsker at veikartet skal inspirere norske kommuner til mer innbyggerinvolvering, arbeid på tvers av sektorer og implementering av løsninger for økt bærekraft, bedre livskvalitet og ny næringsvirksomhet.

Gruppebilde av Bjarne Uldal fra Nordic Edge Expo og Malin Kock Hansen fra DOGA.
Bjarne Uldal fra Nordic Edge Expo fungerer som prosessleder for arbeidet med et felles smartby-veikart. Prosjektet ledes av Malin Kock Hansen fra DOGA.
Foto: Eline Jakobsen

Det handler om mennesker, ikke teknologi

Kommunene står ovenfor mange utfordringer, som for eksempel transport, boligmangel, luftforurensning, klimaforandringer, segregering og en aldrende befolkning. Den smarte byen blir ofte nevnt som en del av løsningen, og teknologi og digitalisering står sentralt. For å unngå at de teknologiske mulighetene overskygger innbyggernes reelle behov, er DOGAs utgangspunkt at prosjektet må sette mennesket i fokus og bruke teknologi som virkemiddel – ikke omvendt.

– Vi må ta eierskap til smartby-begrepet og etablere en felles forståelse av hvor vi er på vei. Det handler ikke om digitalisering og teknologi, men om mennesker. Det handler om å skape gode og attraktive steder for innbyggerne. Tenkingen og planleggingen må omfavne alle deler av bærekraftprinsippet; samfunn, økonomi og miljø, sier Hansen.

«Den norske modellen» som eksportvare

Prosjektet må ses i internasjonal sammenheng, blant annet i lys av FNs bærekraftmål. Løsningene må likevel være lokalt tilpasset for å kunne fungere i norske lokalsamfunn med til dels svært ulike forutsetninger.

Hansen mener de norske smartby-miljøene har alle forutsetninger til å ta på seg ledertrøya internasjonalt, spesielt nå som initiativene og kompetansen samles.

– Men det som gjør det til et attraktivt eksportprodukt, er ikke nødvendigvis selve teknologien, men kjerneverdiene som ligger bak, som åpenhet, tillit og inkludering. Dette er selve fundamentet for det norske smartby-veikartet, forteller Hansen.

Mann med skjegg setter post it-lapp på stor plansje med mennesker sittende rundt bord i bakgrunnen.
Foto: Jørgen Lie Furuholt / DOGA
Mennesker tegner og skriver i workshop rundt bord.
Foto: Jørgen Lie Furuholt

– Viktig at vi finner gode løsninger i fellesskap

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen mener det er bra at initiativene nå samkjøres på tvers av aktører og geografi. 

– Smartby-utvikling er en driver for innovasjon og økt verdiskaping. Det er viktig at vi finner gode løsninger i fellesskap, og at alle initiativene drar i samme retning. I dette arbeidet spiller DOGA en viktig rolle som koordinator og pådriver, sier Isaksen.

Smartby-utvikling er en driver for innovasjon og økt verdiskaping.

Torbjørn Røe Isaksen

Næringsminister

Må ivareta selvstyre og lokaldemokrati

Torkell Pettersen er smartby-koordinator i Bergen kommune. Han mener initiativet fra DOGA er etterlengtet, og at det er behov for en nasjonal tilnærming i arbeidet. 

– Det er en krevende øvelse, fordi det er så mange ulike aktører involvert. Det kan være utfordrende å sette en standard for hva en smart by skal være, samtidig som du ivaretar selvstyre og lokaldemokrati. Alle sektorer er involvert, vi må altså ha på oss alle hattene samtidig, sier Pettersen.

Pettersen mener det er viktig å erkjenne at vi ikke kan være best på alle områder. Kommunene må dele kunnskap, lære av hverandre og heie fram de beste initiativene. Det er ikke nødvendig at alle små og store kommuner utvikler og tester de samme løsningene parallelt. Ved å dele erfaringer og gode løsninger, skapes det engasjement i hele landet.

– For oss i kommunene, er læringselementet kanskje det aller viktigste med et slikt veikart. 

Mennesker diskuterer rundt bord i gruppe. Torkell Pettersen i midten.
– For oss i kommunene, er læringselementet kanskje det aller viktigste med et slikt veikart, mener smartby-koordinator i Bergen kommune Torkell Pettersen.
Foto: Jørgen Lie Furuholt

Svært komplekst

Smartby-utvikling handler også om å utforske relasjonen mellom stat, kommune og innbyggerne. Det er mange aktører involvert, og medvirkning er helt avgjørende. Ikke minst er det viktig at innbyggerne ser seg selv som en del av løsningen.

Trondheim kommune er blant de som har kommet langt, gjennom nært samarbeid med NTNU og andre norske og internasjonale fagmiljø. Kommunen er en av to såkalte «fyrtårnsbyer» i prosjektet Positive City Exchange, som har mottatt 200 millioner i støtte gjennom EU-programmet Horizon 2020. Målet er å finne, teste og vurdere nye løsninger som kan gjøre byene smartere og bedre for innbyggerne. Sju europeiske byer deltar i prosjektet, og skal utforske hvordan smart byutvikling kan øke innbyggernes livskvalitet gjennom bedre involvering, høyere effektivitet og lavere ressursbruk.

– En grunnleggende forutsetning for smartby-utvikling, er at ingen kan utvikle en smart by på egen hånd, sier Øyvind Tanum, smartby-sjef i Trondheim kommune.

– Arbeidet må skje i et samspill der alle aktørene er involvert. Smartby-utvikling er svært komplekst. Selv om regionene har forskjellige behov, er det viktig å kunne samles om grunnleggende prinsipper og retning. Dette er noe et felles veikart kan bidra til, mener Tanum.

Krever ekstrem samhandling

DOGAs administrerende direktør Tor Inge Hjemdal er fornøyd med at stiftelsen har tatt rollen som nasjonal koordinator for smartby-satsingene.

– Det er nesten overraskende at ingen har tatt denne ballen allerede. Utvikling av smarte byer krever ekstrem samhandling mellom næringsliv, forskere, fagmiljøer og kommuner. Arbeidet er komplisert og det finnes ingen enkle løsninger. At DOGA nå tar ansvar for å samkjøre initiativene, tror jeg er positivt for alle. Det vil føre til raskere innovasjon og økt verdiskaping, noe som kommer hele samfunnet til gode, sier Hjemdal.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.