Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

I løpet av de siste tiårene har private selskaper stort sett stått i spissen for smartby-utviklingen på global basis, mens offentlige organisasjoner, kommuner og byer har slitt med knappe ressurser. Teknologien har vært sentral, mens det å forstå behovene til innbyggerne og forbedre deres livskvalitet har vært et sekundært mål.

Kjernen i dette initiativet, finansiert av Nordic Innovation, er et globalt behov for en alternativ, menneskesentrert smartby-modell. Fellesnordiske fortrinn som offentlige tjenester av høy kvalitet og omfattende registerdata, sterk tillit til offentlige organisasjoner, åpenhet i beslutninger, innbyggerinvolvering og respekt for personvern, gjør nordiske kommuner og byer til et perfekt utgangspunkt.

Ambisjonen er å styrke Nordens posisjon som en ledende smartbyregion globalt, ved å tilby en alternativ smartby-modell som setter innbyggernes livskvalitet i sentrum.

Malin Kock Hansen

Seniorrådgiver i DOGA

Felles nordisk smartbymodell

Basert på allerede eksisterende smartby-initiativer og -strategier i alle de nordiske landene, blant annet det norske Nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn, vil vi utvikle en felles nordisk smartbymodell, som kan fungere som et rammeverk for smartby-arbeid i byer og kommuner både i Norden og internasjonalt. Modellen vil beskrive hvordan nordiske byer og kommuner kan fungere som pådrivere og tilretteleggere for samarbeidsprosesser, og ta i bruk ny teknologi samtidig som de beskytter og fremmer innbyggernes interesser.

– Særlig i den nåværende korona-situasjonen er dette mer relevant enn noen gang for å stimulere utviklingen av fremtidens smarte, bærekraftige og resiliente byer og steder, sier Malin Kock Hansen, seniorrådgiver i DOGA.

I tillegg til å definere og beskrive en felles nordisk smartbymodell, vil vi identifisere prosjekter fra hvert nordisk land som demonstrerer modellen i praksis og synliggjøre disse på utvalgte internasjonale arenaer.

– Ambisjonen er å styrke Nordens posisjon som en ledende smartbyregion globalt, ved å tilby en alternativ smartby-modell som setter innbyggernes livskvalitet i sentrum, sier Hansen.

Følgende aktører står bak initiativet:

Nordic Smart City Network
Nordic Edge
Design og arkitektur Norge (DOGA)
Dansk Design Center
Dansk Arkitektur Center
Bloxhub
Demos Helsinki
Iceland Design and Architecture
Nordic Urban Resilience Institute

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.