Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

Victor Norman, professor emeritus, høyrepolitiker og tidligere arbeidsminister, ledet i fjor den offentlige utredningen «Det handler om Norge» (NOU 2020:15), som så på demografiutfordringer i distriktene. Den sier at det ikke er mangel på jobber i distriktet, men mangel på folk som vil bo der.

Så hva skal til for at folk skal bosette seg på bygda? Ungdom, spennende arbeidsplasser og mer mangfold er noe av svaret, ifølge Norman.

– Bygda dør hvis vi ikke sørger for et innslag av unge mennesker. Om 20, 30 år, når de som nå er 50 ikke er der lenger, er bygda borte. Men unge folk vil ha spennende jobber, og de ønsker mer enn én arbeidsplass i løpet av livet.

Fabrikk i skogen og restaurant under vann

Spennende arbeidsplasser er noe de kan se fram til i Magnor i Eidskog kommune i Hedmark. Her bygger Vestre det som skal bli verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk. Administrerende direktør Jan Christian Vestre presenterte planene for det som ikke bare skal bli en fabrikk, men et rikt tilbud til lokalbefolkning og besøkende.

Fabrikker som er vakkert designet, som overoppfyller på klimaforpliktelser og hensynet til naturen, er veien å gå for fremtidens industri, mener Vestre. Det krever at kommunene åpner opp for muligheten slik Eidskog kommune har gjort.

– Det at kommunen er på, stiller med tomter og regulerte arealer, har kjapp saksbehandling, forstår hva det er vi som en bedrift ønsker oss, og selvfølgelig bidrar med gunstige rammevilkår, er helt avgjørende.

Spangereid i Lindesnes kommune er et annet lite sted som takket være spektakulær arkitektur har havnet på verdenskartet. Restauranten Under, tegnet av Snøhetta, har skapt nye arbeidsplasser og gitt mange andre positive ringvirkninger for innbyggere og lokalt næringsliv, ifølge restauranteier Stig Ubostad.

DOGA på Arendalsuka: Hvordan redde Bygde-Norge?
Hva skal til for at folk skal ønske å bosette seg på bygda? Det var tema da DOGA inviterte til seminar og debatt på Arendalsuka. Fra venstre professor emeritus Victor Norman, distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland, stortingsrepresentant fra Sp Per Olaf Lundteigen og administrerende direktør i DOGA, Tor Inge Hjemdal.
Foto: DOGA

Hva har vi lært om stedsutvikling på bygda?

I to år har DOGA jobbet frem nye løsninger på bygdas utfordringer gjennom innovasjonsprogrammet Gnist. På seminaret presenterte to kommuner som har vært med i programmet – Bygland og Krødsherad – sine erfaringer med å delta.

Bygland kommune er en av fem Agderkommuner, vakkert plassert mellom fjord og fjell. Likevel er de rangert som den kommunen i Agder aller færrest har lyst til å bo. Det kommer fram i NHOs Kommune-NM, som rangerer norske kommuner etter kriterier som attraktivitet og vekstkraft.

Siri Lande, prosjektleder for Setesdal vekst og rådgiver for Bygland kommune fortalte om hva kommunen hadde lært av Gnist-deltakelsen. Hun trakk spesielt fram designdrevet innovasjon som en metode de har hatt stor nytte av.

– Gjennom designdrevet innovasjon har vi satt innbyggerne og deres behov i sentrum. Det har allerede gitt gevinster. Vi har gjennomført tre omfattende medvirkningsprosesser, og de har vært viktige for å få innsikt i behovene. Vi har fått gode og konkrete tilbakemeldinger, og opplever et sterkt engasjement fra innbyggere og lokalt næringsliv.

Bruker turismen til å bygge lokalsamfunnet

Krødsherad kommune er et sted med langt færre fastboende enn besøkende og fritidsinnbyggere. Dette skyldes at deler av turistdestinasjonen Norefjell ligger i kommunen.

Som Gnist-kommune har de fått hjelp med sine utfordringer som reiselivskommune, blant annet med hvordan de kan bedre kollektivtilbudet og få ned bilavhengigheten både for hyttefolk og fastboende. De har også jobbet med forretningsmodeller som skal gi lokale butikker og matprodusenter bedre tilgang til markedet som fritidsturistene representerer.

– Vi har brukt mye tid på å se på hva vi som kommune må gjøre for å tilrettelegge for våre fritidsinnbyggere. Nå prøver vi å snu det, og se på hvordan vi kan bruke turismen til å bygge vårt lokalsamfunn videre, sa Ellen Anne Bye.

Til slutt debatterte distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland, stortingsrepresentant for Senterpartiet Per Olaf Lundteigen og DOGAs administrerende direktør Tor Inge Hjemdal.

Se opptak fra debatten og få svar på hva som skal til for å få til god nærings- og stedsutvikling i praksis.

Tre nye kommuner til Gnist-programmet

I år får tre nye kommuner hjelp gjennom Gnist-programmet. Disse er Lebesby i Troms og Finnmark, Lund i Rogaland og Vang i Innlandet. En del av programmet er en konkurranse om å levere de mest kreative og fremtidsrettede løsningsforslagene på hver av de tre kommunenes utfordringer. Alt fra store selskaper til start-ups og frivillige organisasjoner ble invitert til å delta i konkurransen.

Nå skal en vinnere for hver av kommunene kåres, og det skal skje på Nordic Edge-konferansen i Stavanger 21. september. Da lanserer vi også neste runde av Gnists innovasjonskonkurranse. Kanskje det er din kommune som blir med neste gang?

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.