Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

Det er et faktum at vintrene våre er kalde og mørke. Samtidig er mange av oss mindre fysisk aktive og mer ensomme enn tidligere. I prosjektet «Hverdagsreisen» vil vi undersøke hvordan de bygde omgivelsene påvirker oss og fremmer eller hemmer våre muligheter til fysisk aktivitet og til å møte andre.

Noe av det vi vil finne svar på i prosjektet er:

  • Hvordan virker de bygde omgivelsene inn på folks hverdagsaktivitet og kontakt med hverandre?
  • Hvordan kan vi skape uteområder som fremmer aktivitet og sosial interaksjon, også om vinteren?

– Konkret skal Hverdagsreisen samle innsikt om hvordan folk bruker nærområdene sine. Hva er barrierer og drivere for fysisk aktivitet? Hvor og hvordan treffes folk, planlagt eller ikke? Det vi kaller en «hverdagsreise» er den reisen hver av oss gjør fra sofaen og ut i nærmiljøet – til skolen, butikken, jobben osv., forteller Ingerid Helsing Almaas, leder for satsningsområdet Arkitektur og innovasjon hos DOGA.

Tre kommuner skal få hjelp

Hverdagsreisen er et samarbeid mellom DOGA, Sunne kommuner og Comte Bureau, og varer fra 1. oktober 2021 til 15. februar 2022. Gjennom en søknadsprosess åpen for medlemmer i Sunne kommuner velges tre deltakerkommuner. Disse får gjennomført hverdagsreiseanalyser i november, og får råd og forslag til hvordan de kan bruke innsikten inn i sitt folkehelsearbeid.

Spennende kobling av design og arkitektur

Analysene skal utføres av et fagteam fra det tverrfaglige designbyrået ComteBureau, i tett samarbeid med deltakerkommunene. Byrået har lang fartstid med å jobbe med komplekse samfunnsutfordringer i og sammen med offentlig sektor, og teamet de har satt sammen består av både arkitekter, designere og samfunnsvitere. 

Og det er nettopp koblingen mellom design og arkitektur som gjør dette prosjektet så spennende, mener Almaas.

– Når vi bygger er ansvaret delt på mange ulike aktører, med ulike mål. Noen bygger husene, noen har ansvar for fortauer og veier, andre igjen bygger butikker, kjøpesentre osv. Men når vi går gjennom en by eller et tettsted, knytter vi alle disse områdene sammen i én opplevelse. Her mener vi designfagets brukerreisemetodikk kan gi interessant innsikt, mens arkitektene bidrar med kunnskap om hvordan man planlegger og bygger.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.