Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

DOGA, Nordic Edge og Innovasjon Norge invitererte høsten 2019 til en innovasjonskonkurranse med mål om å løse utfordringer knyttet til stedsutvikling, og samtidig fremme bærekraftig næringsutvikling med utgangspunkt i lokale forutsetninger og muligheter.

I innovasjonskonkurransens første fase ble Utsira og Krødsherad sine utfordringer valgt ut, basert på kriterier som innovasjonspotensiale, engasjement og mulighet for skalering.

I konkurransens andre fase inviterte vi næringslivsaktører og bedrifter til å komme med løsningsforslag på Utsira og Krødsherad sine utfordringer. Nå går 6 finalister videre i konkurransen hvor målet er å finne de endelige vinnerforslagene som skal løse utfordringene til de to kommunene.

Finalistene tildeles kr 100.000, - til videre konseptutvikling basert på innspill fra juryen og de dialogmøter som de nå inviteres til sammen med kommunen, fylkeskommunen og andre relevante aktører.

Gjennom innovasjonskonkurransen ønsker vi å teste ut nye måter å jobbe på for å fremme innovative løsninger på komplekse problemstillinger. Det at vi fikk så mange spennende og tverrfaglige løsninger viser på potensialet for å fortsette med å utforske dette som et verktøy for smart og bærekraftig steds- og næringsutvikling.

Malin Kock Hansen

Seniorrådgiver, DOGA

Utsira kommune

– Et levende testsenter

Finalist 1: ØYKRAFT

Sentralt i strategien står en ny folkehøyskole, fokusert på bærekraft. Unge mennesker er stadig mer miljøbevisste. De ønsker å gjøre en forskjell, at engasjementet deres skal tas på alvor. Elevene som kommer til FolkeØyskolen skal være en del av Sirasamfunnet og bidra i nye innovasjonsprosjekter.

Team: Byantropologene, Holon Haugesund, Haugaland Kraft, NORCE, Fotograf Siv Dolmen, Dahmsgård og Kystvær.

Juryens motivering: Løsningsforslaget er sterkt forankret i Utsira sin kultur og identitet, og bygger på lokale fortrinn. Sterkt, tverrfaglig team med en holistisk tilgang, som tar utgangspunkt i lokalbefolkningen på Utsira.

Finalist 2: ENERGIZE UTSIRA

Sentralt i tilnærmingen er satsingen på energi, hvor en spennende energilagringsløsning er en bærebjelke. Målet er å forme et energikonsept for å oppnå nullutslippssamfunnet. Med energi og natur som tema bygges arbeidsplasser, opplevelsesattraksjoner, og en involverende kultur hvor det er energigivende å leve, bo, arbeide og besøke.

Team: ECO STOR, Vill Urbanisme, SWECO, INCUBE og ETSAB.

Juryens motivering: Teknologisk, innovativ løsning med fokus på resirkulering. Passer til Utsira sine ambisjoner, og har samtidig skaleringspotensiale. Sterkt, tverrfaglig team.

Finalist 3: SIRAMAT

Innovativ, klimavennlig og fremtidsrettet havmatnæring som bruker de store og viktige naturresursene samtidig som det etterlater lavt klima- og fotavtrykk. Ideen er å etablere lavtrofisk akvakultur med produksjon av «gryteklare» arter hvor teknologien er tilgjengelig men som enda ikke produseres kommersielt i Norge.

Team: Paraply Plan & Landskap, Mari Bjordal, Anna Lundstein, Brim Explorer, i samarbeid med Utsira mat og Seas of Norway

Juryens motivering: Løsningsforslaget er innovativt, med potensiale for å skape arbeidsplasser basert på lokale fortrinn – og har i tillegg potensiale for eksport og skalering.

- Jeg er ydmyk og takknemlig for at vi har fått hjelp til en slik konkurranse. Utsira hadde aldri kommet i nærheten av slike miljøer uten hjelp.

Rune Solevåg

Økonomisjef i Utsira

Krødsherad kommune

– Norefjell: grønn og sømløs mobilitet for besøkende og fastboende

Finalist 1: BEST UTEN BIL

En ny og fremtidsrettet mobilitetsløsning basert på on-demand bussteknologi med tilhørende app. Løsningen baserer seg på en multimodal app og reiseplanlegger der brukerne både kan bestille transport lokalt og til/fra Oslo, Sandvika og Hønefoss med Norefjellekspressen samt se ordinære bussruter.

Team: VY, GO mobile, Noresund Taxi, Norefjellbussen.

Juryens motivering: Løsningsforslaget viser en meget god problemforståelse. De tar utgangspunkt i eksisterende infrastruktur og kollektive transportløsninger, samt lokale premisser/behov. Det har stort gjennomføringsevne, og potensiale for å skape arbeidsplasser lokalt ved å involvere lokale transportvirksomheter.

Finalist 2: HØB

En felles prosess med søkelys på utvikling av prototyper for mobilitetspunkter vil kunne fungere som et rammeverk både for utvikling og etablering av selve innholdet i framtidens mobilitetspunkter i området, bidra til lokal innovasjon og verdiskaping, og samtidig sikre en helhetlig tilnærming til utvikling av Norefjellregionen.

Team: Norconsult.

Juryens motivering: Forslaget viser en meget god problemforståelse – alle reiser har en start og en slutt. Teamet vil hjelpe kommunen og lokalsamfunnet med å finne viktige knutepunkter, finne ut hvordan man løser mobiliteten mellom disse, og så koble på teknologi som kan løse behovene. De tar utgangspunkt i lokale behov og muligheter.

Finalist 3: CGI

Løsningsforslaget fokuserer på at tilreisende sommer- og vintergjester skal kunne ankomme Norefjell på en rask, enkel, rimelig og klimavennlig måte. Det legges også vekt på å tilby gode transport-tjenester til de fastboende. Fastboende og tilreisende kan få tilgang til rekke tjenester og opplevelser gjennom å laste ned mobilappen «Visit Norefjell».

Team: CGI Norge, Spare Labs, Meshcrafts, Otto Mobility, Homeboxx, Kruser, MHTech.

Juryens motivering: Løsningsforslaget er konkret, inkluderer mange spennende teknologiaktører og -løsninger, og har stort potensiale for innovasjon og skalering. Det beskriver hvordan det skal betjene fastboende i kommunen, samt offentlige og private virksomheter – og på hvilke måter løsningene kan bidra til nye arbeidsplasser i kommunen. Videre har de har lagt inn funksjoner som skal bidra til å redusere køproblemer forbundet med transport til og fra fjellet, og flere praktiske fraktløsninger. De har i tillegg fokus på universell utforming.

De endelige vinnerne i konkurransen offentliggjøres i forbindelse med Nordic Edge Expo den 23. september. Utsira og Krødsherad kommune inviterer vinnerteamet til dialog med henblikk på realisering av vinnerløsningen. Også andre løsningsforslag kan bli aktuelle for realisering.

Organisering og juryering

DOGA, Nordic Edge og Innovasjon Norge har lansert innovasjonskonkurransen med formålet å løse komplekse problemstillinger som krever tverrfaglige løsninger og nytenking, og samtidig fremme bærekraftig steds- og næringsutvikling med utgangspunkt i lokale forutsetninger og muligheter.

Konkurransen skal bidra til at prinsippene og målbildene i Nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn blir tatt i bruk og omsatt til praktisk handling.

Juryen i innovasjonskonkurransen består av følgende personer:

 • Anders Nohre-Walldén/Grønn byggallianse
 • Maja Nilssen/Nord Universitet
 • Anne Romsaas/KS
 • Sølve Fauskevåg/Innovasjon Norge
 • Tina Rebecca Hov-Gylthe/Norges forskningsråd
 • Hege Tafjord/Digdir
 • Aud Tennøy/TØI
 • Joakim Skajaa/Bergen Arkitekthøgskole (BAS)
 • Kenneth Larsen/Norefjell Skisenter AS
 • Olav Skinnes/Fylkesråd distrikt og fylkesveier Viken
 • Tove Helen Grimsby/Utsira kommune
 • Gunnar Eek/Utsira kommune

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.