Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

Rett problem

Designdrevet innovasjon dreier seg om å finne det rette problemet, før du løser det riktig.

Brukerfokus

Design handler om å sette brukeren i sentrum og løse virkelige problemer for virkelige mennesker.

Tverrfaglig

Design er en systematisk prosess for samarbeid der vi bruker hverandres styrker og fag for å belyse alle sider.

Læringssløyfer

Design finner de beste løsningene ved å teste skisser og prototyper på de som skal bruke dem.

Brannsikkerhet, temperaturer, matsikkerhet, matsvinn, skjenkeregler og renhold. Det er mildt sagt mye du skal holde styr på, når du jobber innen servering.

I en bransje med mange regler, stort gjennomtrekk og mye bruk av midlertidig ansatte – inkludert mange fra utlandet, som ikke alltid snakker norsk – har HMS lenge vært en utfordring. Løsningene for opplæring, rutiner og kontroller er ofte tungrodde og gammeldagse.

Nå har et norsk designdrevet selskap tatt tak for å rydde opp. De startet med å se det hele fra serveringsbransjens ståsted og hva de sliter med. 

Derfra har de – med designdrevet innovasjonsmetodikk og tjenestedesign – jobbet seg frem til en løsning: Plattformen Runwell. 

– Vi har hatt brukerne i fokus helt fra starten. Målet er å gjøre hverdagen enklere for dem, sier designer og daglig leder Harald Lønning i Runwell.

Harald Larssen Lønning
– Vi har hatt brukerne i fokus helt fra starten. Målet er å gjøre hverdagen enklere for dem, sier designer og daglig leder Harald Lønning i Runwell.
Foto: Willy Nikkers

Kontroll på kontrollene

Runwell er en helt ny HMS-løsning for serveringsbransjen, som snart lanseres i Norge. Her er alt som har med HMS, HR, kvalitet og opplæring å gjøre samlet på ett sted. 

I første omgang skal løsningen tas i bruk av hoteller, restauranter, nattklubber, barer og kafeer. Runwell har allerede sikret mer finansiering – og vil satse også utenfor Norge. 

Den digitale plattformen erstatter et mylder av gamle systemer – og skal i tillegg være det ene systemet du trenger når offentlige kontrollorganer kommer på kontroll.

Restaurantbransjen kan bli kontrollert av opptil 17 instanser. Mange av dem uanmeldt.

– Det skaper en stressfaktor hos eiere og ledere om de ansatte har gjennomført tilstrekkelig opplæring eller har forståelse for alt som er påkrevd, sier daglig leder Bjørn Gerry Viksund i utelivsaktøren Inventum, som er blant dem som står bak prosjektet. 

– Med Runwell får vi hjelp til å sørge for at alt lovpålagt er på plass, og at hver enkelt ansatt har den nødvendige kunnskapen som kreves. Vi får med andre ord kontroll på kontrollene, sier han.

Steking i panne.
Målet med Runwell er at ansatte i serveringsbransjen skal kunne bruke mindre tid på opplæring, rutiner og kontroller, og mer tid på å lage mat og gi god service til kunder.
Foto: Willy Nikkers

Fikk midler fra Designdrevet innovasjonsprogram (DIP)

Harald Lønning har bakgrunn fra både design og utelivsbransjen. Før han ble tjenestedesigner i Larssen & Amaral, drev han nattklubb for Inventum. Fra sin tid i bransjen kjente han det store behovet for et bedre, digitalt arbeidsverktøy innen service og uteliv. 

Sammen med Inventum søkte Larssen & Amaral midler fra Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) – og fikk støtte.

DIP gir økonomisk støtte til virksomheter for at designere kan involveres i idéfasen av innovasjonsprosjekter. I år deler DOGA ut ni millioner DIP-kroner

Resultatet av DIP-prosjektet var så spennende at de startet selskapet Runwell sammen, med mål om å lage en enklere hverdag for hele serveringsbransjen.

– Det var innsiktsfasen som skapte produktet 

Runwell har helt fra starten vært et designdrevet prosjekt. 

Prosessen begynte med innhenting av bakgrunnsinformasjon, for å finne ut mest mulig om hva folk i bransjen trenger i arbeidshverdagen sin. Helt sentralt i designmetodikken er det å sette brukeren i sentrum, skaffe innsikt og få frem ulike perspektiver rundt utfordringen – for så å kunne være sikker på at du faktisk løser riktig problem. 

– Vi snakket med kontrollorganer, servitører, kokker og lignende, og fikk inn enorme mengder data, forteller Lønning.

– Vi hadde gjort oss noen tanker om hvordan det kunne løses. Men etter et dypdykk med innspill fra ulike sider av bransjen, så vi hvor omfattende det egentlig var. 

Gjennom å jobbe tverrfaglig og helhetlig med designmetodikk, fikk de etter hvert kommet til bunns i hva som var de egentlige problemene og behovene i bransjen. Dermed hadde de et grunnlag til å utvikle de riktige løsningene. 

– Det var innsiktsfasen som skapte produktet Runwell, sier Lønning.

Lær å elske problemet

Utviklingen av Runwell hadde ikke blitt til uten DIP-midler, og leder for designdrevet næringsutvikling i DOGA, Anne Bull, ser hvor viktig midlene er for bedrifter.

– Innsiktsarbeid er en veldig viktig første fase i et designprosjekt, sier Bull.

Anne Elisabeth Bull, leder for designdrevet næringsutvikling i DOGA.
– DIP-midler er utløsende for mange typer prosjekter som ellers aldri ville blitt til. Midlene er en risikoavlastning for et selskap, sier leder for designdrevet næringsutvikling i DOGA, Anne Bull.
Foto: Sverre Chr. Jarild.

For mange bedrifter kan det være fristende å gå rett til idé og løsning, mener hun. Problemet er at du da ikke kan være sikker på at du løser et reelt problem, eller løser det på best mulig måte. 

– DIP-midler er utløsende for mange typer prosjekter som ellers aldri ville blitt til. Midlene er en risikoavlastning for et selskap, og hjelper dem med å håndtere den fasen som vi mener er ekstremt viktig. Det handler ikke om penger, men om kompetansen de kjøper for pengene, sier hun, og avslutter:

– Du kan ikke bare elske løsningen, du må også elske problemet. Hvis ikke blir løsningen et problem.

 

Søk om DIP-midler i dag

Ønsker du å bruke designmetodikk i et innovasjonsprosjekt i din virksomhet? Søk om DIP-midler du også. Søknadsfrist er 25. mai.

Søk om DIP-midler her >>

 

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.