Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

Redesign av Altinn.no

Velfungerende offentlige tjenester er viktig for folks tillit til og oppslutning om myndighetene i et samfunn. I så måte er re-designet av Altinn mer enn en forenkling av brukerreisen – det er også et prosjekt som går rett i hjertet på hva et moderne demokrati skal tilby sine innbyggere.

Les mer her.

Ruter gange viser hvor lang tid det tar å gå ulike steder.
Ruter Gange kan vinne DOGA Hedersmerket.

Ruter Gange

Ruter Gange er, som navnet antyder, en tjeneste som skal leveres av Ruter, og som vil tilby gåruter som et naturlig supplement til trikk, buss og bane. Målet er å fremme det å gå som en praktisk og positiv opplevelse for den enkelte, men også å bidra til et bedre og mer aktivt byliv, noe som også skaper bedre flyt ved å avlaste kollektivtransporten.

Les mer her.