Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

Utmerkelsen DOGA Hedersmerket får de for tjenesten Ruter Gange, men vil ikke ta æren alene. 

– Vi er veldig stolte av prosjektet, men synes det er viktig å påpeke at det ikke bare er oss to som skal hedres for Ruter Gange. Dette er i høyeste grad et produkt av et godt samarbeid mellom AHO og Ruter Nye kundetjenester, der spesielt Einar Sneve Martinussen og Ted Matthews fra skolen og Marius Røstad og Eivind Skogen fra Ruter fortjener heder og ære.

Gange for et bedre byliv

Ruter Gange er, som navnet antyder, en tjeneste som skal leveres av Ruter, og som vil tilby gåruter som et naturlig supplement til trikk, buss og bane. Målet er å fremme det å gå som en praktisk og positiv opplevelse for den enkelte, men også å bidra til et bedre og mer aktivt byliv, noe som også skaper bedre flyt ved å avlaste kollektivtransporten.

Ruter gange viser hvor lang tid det tar å gå ulike steder.

– Prosjektet tar utgangspunkt i den store befolkningsveksten i Oslo og Akershus, som krever at vi må tenke nytt rundt hvordan folk beveger seg i byen», forteller Erlend Grimeland.

– Vi koblet dette sammen med at Norge, som det første landet i verden, fikk sin egen nasjonale gåstrategi i 2012, der det blant vektlegges at kollektivtransport også skal omfatte gange. Dette harmonerer godt med Ruters egen strategi for kollektivtrafikken (M2016), der de vrir perspektivet sitt fra å handle om transport til å dreie seg om mobilitetsløsninger. Dette syntes vi var veldig spennende, og vi ville undersøke hvordan vi kunne gjøre disse strategiske tankene om til praktiske og konkrete løsninger for folk flest.

Innsikt på gateplan

Underveis i prosjektet jobbet de mye på gateplan og snakket med folk, pluss at de tok enorme mengder buss, trikk og bane for å skaffe seg et solid grunnlag for valgene de tok under utviklingen av løsningen.

– Brukerinnsikt er alfa og omega for et vellykket design av en tjeneste. Det holder ikke bare å lese rapporter eller snakke med eksperter – du må faktisk også fysisk tilnærme deg utfordringen på brukernes premisser for å få den tause kunnskapen en spørreundersøkelse aldri vil greie å fange opp, sier Elias Bjørnson Olderbakk.

– Du må på en måte våge å oppsøke sannheter som ikke nødvendigvis stemmer overens med dine antakelser eller ønsker, og ta konsekvensen av det. Bare da kan du være sikker på at du er relevant og attraktiv i et langsiktig perspektiv.

Helse i hvert skritt

Den nasjonale gåstrategien fra Statens vegvesen legger vekt på helsedimensjonen ved å gå. Tall viser blant annet at hvis to millioner nordmenn går 10–15 minutter mer per dag, vil den årlige velferdsgevinsten være på 50 milliarder kroner. Dette er store og til dels usikre tall, men de gir i alle fall en indikasjon på at Ruter Gange er liv laga, bokstavelig talt.

– Helseperspektivet er viktig, og vi mener det er avgjørende at Ruter Gange blir en helt vanlig og dagligdags greie som du av og til velger, forteller Erlend Grimeland.

– Vi har vært opptatt av ikke å «stigmatisere» den eller gjøre den om til noe du skal ha dårlig samvittighet for ikke å bruke. En annen fordel ved at det er lav terskel for bruk, er at den vil generere gode gåruter basert på brukerdata, og da vil folk oppdage fordelene ved å gå og sette pris på opplevelsen i seg selv. Foruten de enorme gevinstene for miljø, helse og økonomi vil en slik satsing bidra til en aktiv gåkultur, noe som igjen vil avlaste kollektivtrafikken i de mest pressede områdene og bidra til et bedre og mer aktivt byliv. Ruter Gange er med andre ord bra for både luftkvaliteten og det sosiale livet i byen som helhet.

Godt å gå

Det kan virke selvmotsigende at Ruter skal utvikle en tjeneste som får folk til å benytte produktene deres – buss, trikk og bane – mindre, og som de jo, tross statlige overføringer, lever av. I et lengre perspektiv kan dette imidlertid vise seg å være kjernen i fremtidens Ruter-merkevare: smarte mobilitetsløsninger.

– Når du går, får du med deg helt andre ting enn om du tar buss eller sitter på med trikken, sier Elias Bjørnson Olderbakk.

– Du er nærmere alt og blir også eksponert for vær og vind på en annen måte. Denne nærheten er også en stor utfordring, for eksempel på sørpete vinterdager. For øyeblikket har de gående ingen sterke støttespillere, og her kan Ruter komme inn som en støttespiller med både fysiske forbedringer, bedre systemer og tilstedeværelse på gateplan. Vi mener dette er bra for merkevaren til Ruter fordi de viser at de løser samfunnsoppdraget sitt på innovative måte.

Ruter Gange
Ruter Gange er en tjeneste som blir integrert i Ruter-appen sammen med buss, bane og trikk. Når du spør om den raskeste veien mellom for eksempel Nationaltheatret og Birkelunden, vil du i tillegg til forslag om kollektivtransport, også få forslag om hvor det er smart å gå. Systemet vil være oppdatert i sanntid om trafikksituasjonen og aktuelle hindringer som veiarbeid, og vil ofte vise at det er raskere å gå hele eller deler av strekningen. 

 

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.