Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

17. januar arrangerte DOGA i samarbeid med Innovasjon Norge et informasjonsmøte hvor vi presenterte et opplegg for markedsbesøk for norske arkitektbedrifter i den kanadiske storbyen Vancouver.

Se video fra informasjonsmøtet >>

Vestkysten av Canada har mange likheter med mye av Norge. Den kanadiske storbyen Vancouver gjennomgår for tiden en arkitektonisk renessanse, og norske arkitekter har nå en unik mulighet til å utveksle erfaringer med kanadiske markedspartnere på områder som bærekraft, menneskesentrert arkitektur og trekonstruksjoner.

Arkitekter med internasjonale ambisjoner og interesse for det kanadiske markedet kan nå søke om å få delta.

Fakta om markedsbesøket 

Dette kuraterte markedsbesøket gir norske arkitektbedrifter mulighet til å utvikle sin internasjonale forretningsstrategi og besøket til Vancouver 3.-7. mai 2020 inkluderer:

 • Møte med et utvalg eiendomsutviklere
 • Deltakelse på jubileumskonferansen til Architects Institute of British Columbia, to av deltakerne fra Norge får delta i en panelsamtale
 • Møte med akademiske institusjoner og lokale myndigheter
 • Møte med lokal presse

I forkant avholdes det 2 eller 3 forberedende samlinger hvor vi gjennomgår hovedtemaene for en internasjonal satsning, bl.a.:

 • De fem strategiske hovedområdene for markedsinngang
 • Markedsanalyse
 • Internasjonalt samarbeid
 • Møteforberedelser
 • Forberedelse av presentasjoner

Ansvarlig for markedsbesøket og forberedelsene vil være Jack Renteria, Generation Global, i samarbeid med DOGA og Innovasjon Norge (Oslo og Canada).

Bedriftens egenandel

Endelig egenandel er ikke fastsatt og vil være avhengig av antall deltakere, men den er p.t. estimert til 50-80 000 NOK pr. deltakerbedrift. Vi jobber mot at programmet skal bli en del av Innovasjon Norges Global Growth-program. Dette vil kunne redusere egenandelen til ca. 30 000 pr. bedrift.

Bedriftene må i tillegg dekke reise, opphold og egne utgifter i fbm. besøket.

Dersom programmet blir en del av Innovasjon Norges Global Growth, vil det utvides til å bestå av flere samlinger (typisk 6 samlinger av alle deltakerbedriftene) og to markedsbesøk, og strekke seg over en lenger periode, ca. 12 mnd. Egenandelen vil ikke øke, men reisekostnadene til begge besøkene vil måtte dekkes av bedriften selv.

Hvordan søke

Søknaden skal sendes i brevs form og må inneholde:

 • Kort beskrivelse av bedriften (antall ansatte/omsetning, fokusområder)
 • Kort beskrivelse av bedriftens internasjonale erfaring (konkurransedeltakelser, prosjekter, annen kontakt)
 • Kort beskrivelse av bedriftens internasjonale strategi/prioriteringer
 • Kort begrunnelse for søknaden om plass i nettopp dette programmet
 • Navn og posisjon for de som skal representere bedriften. Deltakelse fordrer fast representasjon på leder/partnernivå

Søknadsfrist er 31. januar 2020.

Aktuelle bedrifte blir valgt etter en totalvurdering av interesse og egnethet. Plass i programmet er ikke avhengig av bedriftens størrelse eller omsetning, men bedriftene må sette av tilstrekkelig ressurser (penger og tid) til deltakelse i programmet. Antall deltakerbedrifter er satt til minimum 5, maksimum 10. Antall deltakere pr. bedrift er 1-3, maksimum 2 for selve markedsbesøket.

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med: