Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Mottakere av DOGA-merket nykommer

Hva

Diplomoppgaven utforsker hvordan fiskeslo kan utnyttes bedre og foredles til et materiale som er et alternativ til plast

Utdanning

Master i design, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO)

Fagdisipliner

Systemisk design
Emballasjedesign
Design Research

Utenfor Norges lange kyst fanges det hvert år mellom 2,5 og 3 millioner tonn fisk. Det meste av fisken blir brukt til mat for mennesker, men mye blir brukt til å lage for eksempel fiskemel – et produkt med lav verdi – eller ender opp som avfall.

Fra avfall til verdifull ressurs

I sin diplomoppgave fra AHO, SLOG, tar designer Marie Frogner utgangspunkt i regjeringens strategi for økt verdiskaping fra marint restråstoff (2019), og undersøker hvordan fiskeslo – eller nærmere bestemt fiskegelatin – kan utnyttes i produkter med høyere verdi, for eksempel som emballasje.

Frogner har selv familie i Lofoten og nedstammer fra generasjoner av fiskere. Hun sier at hun alltid har sett på fisk som mye mer enn fileten.

I prosjektet har hun jobbet tett med fiskeindustrien, forskere og andre som arbeider innenfor bærekraftig innovasjon, og sett på hele verdikjeden fra hav til ferdig produkt.

Hun har tatt en utforskende og tverr-disiplinær tilnærming, og kombinert metoder og kunnskap fra produktdesign, systemisk design og tjenestedesign.

SLOG av Marie Frogner tildeles DOGA-merket nykommer 2020
SLOG er et gjennomsiktig materiale laget av fiskegelatin
Foto: Marie Frogner
SLOG av Marie Frogner tildeles DOGA-merket nykommer 2020
Materialet løser seg enkelt opp i vann
Foto: Marie Frogner

Bedre enn plast på mange områder

Resultatet er et materiale som ser ut som klar plast, og som deler mange av de samme egenskapene, men som i tillegg har en del fordeler plast ikke har.

SLOG løser seg opp i vann eller ved varmebehandling, noe som gjør det det til et miljøvennlig alternativ til boil-in-bag-pakninger som er typisk for ris og porsjonspakninger med kaffe, suppepulver og lignende. SLOG kan også utfordre tynne plastposer som brukes i frukt- og grønnsaksavdelinger eller i sikkerhetskontrollen på flyplasser.

Frogner ser også for seg andre bruksområder for SLOG. For eksempel inneholder fiskegelatin mye kollagen, noe som kan gjøre materialet effektivt til medisinske bruksområder, for eksempel som plaster.

Juryens uttalelse

SLOG er et veldig inspirerende prosjekt som kan ha stor betydning for hvordan vi bedre utnytter ressursene fra havet.

Prosjektet er et konkret svar på regjeringens ambisjoner om økt verdiskaping fra marint restråstoff, og har etter juryens skjønn et stort kommersielt potensial. Marie Frogner er ikke den første som vil lage plast av fiskeslo, men prosjektet utmerker seg ved at materialutforskingen munner ut i helt konkrete og veldig spennende løsninger. Prosjektet er godt dokumentert, og demonstrerer virkningsfullt de ulike mulige bruksområdene for det nye materialet

SLOG tildeles DOGA-merket nykommer for sitt helhetlige perspektiv på innovasjon og verdiskaping. Juryen er imponert over hvor grundig designeren har dykket ned i fiskeindustrien. Som et resultat viser prosjektet hvordan man kan bruke designfaglige metoder for å jobbe med innovasjon i hele verdikjeden i fiskeindustrien for å skape nye næringer og arbeidsplasser.

SLOG av Marie Frogner tildeles DOGA-merket nykommer 2020
Foto: Marie Frogner
SLOG av Marie Frogner tildeles DOGA-merket nykommer 2020
Foto: Marie Frogner

Design og arkitektur gir verdi

Prosjektene som mottar DOGA-merket nykommer er våre fremste eksempler på hvordan strategisk bruk av design og arkitektur skaper viktige verdier for både samfunn, miljø og økonomi.

Her er tre gode grunner til at dette er et godt eksempel:

Prosjektveileder

Steinar Killi, professor ved institutt for design ved AHO.

Vil du vite mer om SLOG?

Marie Frogners diplomoppgave, «Slog: exploring the potential of fish byproducts as an alternative to plastic», finner du her >>

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.