Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Mottakere av DOGA-merket nykommer

Hva

Nytt og innovativt gulvsluk designet for å redusere risiko for dyre vannskader

Hvem

Slidedrain v/ Henning Patricksson og Stian Kvaran Bongard

Utdanning

MSc, NTNUs Entreprenørskole

Fagdisipliner

Industridesign

Hver eneste dag oppstår det i Norge tretten vannskader på grunn av feilinstallerte sluk, noe som koster det norske samfunnet nesten 320 millioner kroner i året. Dette kunne vært unngått dersom våtromsslukene på markedet ikke krevde så mye individuell tilpassing – med den risikoen for menneskelige feil det innebærer.

Utviklet sammen med håndverkere

Slidedrain er en løsning på dette problemet. Ideen kom fra bransjen selv, og håndverkeren Thomas Nygård, som i mange år hadde sett de kostbare konsekvensene av dårlige slukløsninger. Gjennom NTNUs Entreprenørskole kom han i kontakt med studentene Henning Patricksson og Stian Kvaran Bongard, som de siste to årene har stått for utviklingen av produktet og selskapet, Slidedrain.

For å avdekke behov og irritasjonsmomenter under installasjon av gulvsluk, har NTNU-studentene samarbeidet med idéhaver Nygård og en rekke håndverkere. Basert på denne innsikten utviklet de en prototype som de testet sammen med brukerne, og presenterte for produsenter og grossister. Den brede involveringen sikret at produktet svarte på behov i alle ledd av verdikjeden, noe som øker sannsynligheten for at produktet lykkes i markedet

Minoko Design i Levanger har også vært involvert i konseptutviklingen og den tekniske utviklingen av sluket.

Nytt og innovativt sluk hindrer dyre vannskader
Foto: Slidedrain
Nytt og innovativt sluk hindrer dyre vannskader
Foto: Slidedrain

Bruker plast fra gammelt fiskegarn

Teamet bak Slidedrain har tatt patent på løsningen, og er i gang med å sette sluket i produksjon. Som hjelp på veien har de fått støtte fra Forskningsrådet og Innovasjon Norge.

I samarbeid med en lokal trønderbedrift jobber de med å få sluket produsert ved bruk av resirkulert plast fra fiskeindustrien. Slik kan også Slidedrain bli et mer miljøvennlig alternativ til sluk som finnes på markedet i dag. 

Juryens uttalelse

Det er morsomt at det går an å bli så begeistret for et sluk, for det blir vi virkelig. Slidedrain er svært gjennomarbeidet og godt presentert, fra hvordan de reduserer klimaavtrykket i produksjonen, til fokuset på brukervennlighet og enkel installasjon. Dette er rett og slett produktdesign av imponerende kvalitet. Når det samfunnsøkonomiske og kommersielle perspektivet i tillegg er så tydelig, styrker det bare vår begeistring.

Slidedrain tildeles DOGA-merket nykommer fordi de tar tak i et «usynlig» problem og designer et produkt som kan spare samfunnet for enorme summer. Vi håper VVS-bransjen kjenner sin besøkelsestid slik at Slidedrain settes i produksjon. Etter vårt skjønn er dette en vanntett forretningsidé.

Design og arkitektur gir verdi

Prosjektene som mottar DOGA-merket nykommer er våre fremste eksempler på hvordan strategisk bruk av design og arkitektur skaper viktige verdier for både samfunn, miljø og økonomi.

Her er tre gode grunner til at dette er et godt eksempel:

Bidragsytere

Henning Patricksson

  • Hjemkommune: Trondheim
  • Grad og studiested: MSc NTNUs Entreprenørskole i Trondheim

Stian Kvaran Bongard

  • Hjemkommune: Trondheim
  • Grad og studiested: MSc NTNUs Entreprenørskole i Trondheim

Andre bidragsytere
Idéhaver Thomas Nygård og Minoko Design i Levanger.

Prosjektet har mottatt finansiell støtte fra Forskningsrådets Forny STUD-ENT-ordning og Innovasjon Norge.

 

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.