Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Vinnere av DOGA-merket nykommer

Utøvere: MakersHub v/Karam Kifah Thanoon, Else Abrahamsen, Jack Hughes, Maria Årthun og Ida Bergli Wold
Fagdisipliner: interiørarkitektur og arkitektur 
makershuboslo.com

Fantasidyr workshop for barna som bor på Refstad transittmottak. Barna lærer å bruke en drill, bygge et dyr og så male de. Foto: MakersHub

Samarbeid for samhold

MakersHub ble stiftet for å utforske hvordan man som designer kan ta et sosialt ansvar og møte dagens samfunnsutfordringer. Vi bruker arkitektoniske verktøy for å bekjempe fordommer, passivisering og sosial ekskludering av marginaliserte grupper i vårt samfunn. Vi bruker medvirkning som et aktivt virkemiddel for å skape økt tilhørighet og selvbygging som et mestringsverktøy.

Prosjekt Barnebasen. Alle interiørelementene til rommet er spesialdesignet. Valget falt på en teknikk slik at vi kunne prefabrikkere bitene, så frivillige enkelt kunne sette de sammen og overflatebehandle møblene. Foto: MakersHub
Dame strikket pannebånd.
Workshop på Dikemark asylmottak. Beboerne bidrar på sin måte, her ser vi Mama som strikket pannebånd til alle studentene fra AHO, som takk for hjelpen. Foto: MakersHub
Foto: MakersHub

Juryuttalelse

Et flott prosjekt som skaper økt inkludering av marginaliserte grupper ved hjelp av design og brukermedvirkning. Som en bieffekt undersøker prosjektet designernes samfunnsansvar –spesielt innen interiørarkitektur – og øker bevisstheten omkring dette. Det er nesten vanskelig å vite hvor en skal begynne når en skal si noe fint om MakersHub. Hvordan det bruker samhandling til å fremme samhold. Hvordan de konkrete prosjektene viser i praksis at integrering handler om å få felles forståelse for mål og hensikt. Hvordan de på en snedig måte reflekterer og kommenterer på arkitekturens viktige rolle for et godt samfunn. Det er mye, men så er dette også rett og slett et veldig, veldig flott og godt prosjekt og en verdig kandidat til hedersmerket fra DOGA.