Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Vinnere av DOGA-merket nykommer

Prosjektnavn

Knekk

Utøver

Jon Fauske

Utdanning

Master i design (AHO)

Andre bidragsytere

ForaForm

Institutt for Design ved AHO.

 

Designmetodikk og tverrfaglige samarbeid blir mer og mer utbredt i alle lag av offentlige og private virksomheter, og da trengs det også gode, relevante verktøy som er tilpasset disse arbeidsformene. LEGO og gule lapper er vel og bra, men også møblene påvirker hvordan vi jobber.

Knekk er et møbel som skal gjøre brukeren «aktiv og frempå».
Knekk skal stimulerer til aktivitet. Ved å dele sitteplaten i to, der den ene delen gir deg støtte i korte perioder, og den andre gir deg hvile når du skal sitte over litt lengre tid.

Nye arbeidsformer krever nye møbler

Denne innsikten var den direkte inspirasjonen til Knekk, et møbel som skal gjøre brukeren «aktiv og frempå», for å sitere prosjektbeskrivelsen. Ved å dele sitteplaten i to, der den ene delen gir deg støtte i korte perioder, og den andre gir deg hvile når du skal sitte over litt lengre tid, får du et møbel som stimulerer til aktivitet og engasjement. Sammen med bordet som hører til, er Knekk et kjærkomment tilskudd i en kontormøbelverden preget av løsninger laget for en annen tid.

At Fora Form har valgt å sette Knekk i produksjon i forbindelse med sitt 90-årsjubileum, tyder på at møbelet også treffer et reelt behov i markedet.

Bordet med papirrull er et kjærkomment tilskudd i en kontormøbelverden preget av løsninger laget for en annen tid.

Juryens uttalelse

Dette er et svært velgjort produkt, og vi lar oss villig imponere av en student som makter å omsette sine observasjoner omkring det nye arbeidslivet til et møbel som faktisk blir satt i produksjon!

Det er også et vakkert produkt, der stol og bord «kler hverandre», og fremstår som inviterende og aktiviserende. At stolene er laget i heltre og kan stables, bare understøtter juryens positive inntrykk av en svært solid jobb.

Om DOGA-merket nykommer

DOGA-merket nykommer er en årlig prisutdeling som løfter frem de beste prosjektene fra studenter og nyetablerte designere og arkitekter. Formålet med prisen er å vise at studenter og nyetablerte er viktige bidragsytere når vi skal skape de beste løsningene for fremtiden. Prisen har vært delt ut hvert år siden 1991 og het tidligere Unge Talenter.

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med:

  • Portrett av Stine Fantoft Berg på DOGA
    Stine Fantoft Berg
    (Permisjon) Prosjektleder DOGA-merket | Satsingsområde priser og internasjonal profilering