Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Mottakere av DOGA-merket nykommer

Prosjeknavn

Reclaim Women’s Space – a garden at Hurumzi Square

Utøver

Eva Storrusten

Utdanning

Master i arkitektur (AHO)

Fagdisipliner

Arkitektur og byrom

 

På Zanzibar har kun 16 prosent av kvinnene egen bankkonto, og 22 prosent gifter seg før de er 18. Kvinner har med andre ord, sett fra vår nordiske kulturforståelse, ikke en sterk posisjon i samfunnet. Det offentlige rommet i Old Stone Town har tradisjonelt sett vært tydelig adskilt mellom kvinner og menn, men på grunn av økt turisme og kommersialisering av byrommet, har stedene som tidligere var forbeholdt kvinner gradvis forsvunnet.

Reclaim Women’s Space. Vinner av DOGA-merket 2019.
Med Reclaim Women’s Space – a garden at Hurumzi Square, ønsker Storrusten å gi de lokale kvinnene på Zanzibar et sted å samles.
Foto: Eva Storrusten
Foto: Eva Storrusten

Et eget sted

Reclaim Women’s Space – a garden at Hurumzi Square er et forskningsprosjekt der arkitekten utforsker potensialet i en inneklemt tomt med utgangspunkt i problemstillingen: hvordan kan arkitektur bidra til å myndiggjøre («empower») kvinner. Gjennom prosjektet har arkitekten samarbeidet med lokale innbyggere, plan- og vernemyndigheter og organisasjonen Reclaim Women’s Space.

Resultatet er en urban hage med en tilhørende bygning som kan romme mange ulike aktiviteter. Plassen på bakkeplan er åpen for alle og med kulturelle aktiviteter, mens det i de tre etasjene over er tilrettelagt for kurs og sosiale aktiviteter som skal støtte lokale kvinner.

Gjennom å hente inspirasjon og elementer fra lokal kultur og tradisjon – som for eksempel en tradisjonell benk kalt «baraza» – kombinerer prosjektet nordisk formspråk og lokal byggeskikk på en måte som skaper et distinkt, men inkluderende uttrykk.

Juryens uttalelse

Søkeren har jobbet dypt og grundig med å analysere den lokale kulturen, noe det innsiktsfulle og veltegnede bidraget vitner om. Det er spennende hvordan lokal kultur og arkitektur er kombinert med det nordiske formspråket, og vi synes søkeren har lykkes med å skape en unik møteplass for kvinnene i Old Stone Town.

Dette er etter juryens mening et godt eksempel på at arkitektur og design kan brukes for å fremme marginaliserte grupper i samfunnet som trenger støtte.

Om DOGA-merket nykommer

DOGA-merket nykommer er en årlig prisutdeling som løfter frem de beste prosjektene fra studenter og nyetablerte designere og arkitekter. Formålet med prisen er å vise at studenter og nyetablerte er viktige bidragsytere når vi skal skape de beste løsningene for fremtiden. Prisen har vært delt ut hvert år siden 1991 og het tidligere Unge Talenter.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.