Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Vinnere av DOGA-merket nykommer

Utøvere

Frida van der Drift Breivik

Frøya Thue

Prosjektnavn

DYPP

Utdanning

Master i design (AHO)

Andre bidragsytere

Steinar Killi

Natalia Agudelo

 

De siste årene har debatten gått høyt om hva Norge skal leve av når olje og gass etter hvert fases ut, og havbruk har blitt pekt på som en fremtidig vekstnæring. Med DYPP demonstrerer AHO-designerne at tang og tare kan utfordre plast som emballasje og på sikt gi stor verdiskaping langs hele norskekysten.

DYPP er vinner av DOGA-merket nykommer 2019.
Alginatet som er utviklet i prosjektet DYPP er ikke bare spiselig, men også sunt og helt uten avfall.
Foto: Frida van der Drift Breivik og Frøya Thue

Tang og tare kan bli en stor vekstnæring i Norge

Fordelene ved å dyrke tang og tare er mange. For eksempel krever det ingen kjemikalier, landområder eller energi. I tillegg absorberer tang og tare store mengder CO2 som kan fanges opp og lagres. Næringen rundt tang kan skape mange arbeidsplasser og bli en viktig eksportvare for Norge – både i form av kunnskap og teknologi. 

Gjennom prosjektet har designerne vært i tett dialog med eksperter og forskere på feltet tang og tare. Innsikten har de brukt til å utforme fire fremtidsscenarioer fra i dag og frem til 2050, som viser hvordan tang og tare kan utfordre plast på ulike måter.

De har også utforsket hvordan alginat («tangens cellulose») kan erstatte plast i emballasje. Alginatet blir til en slags gelé du kan dyppe grønnsaker og frukt i, og som fungerer som en membran som beskytter innholdet. DYPP er ikke bare er spiselig, men også sunt og helt uten avfall.

DYPP er vinner av DOGA-merket nykommer 2019.
Gjennom prosjektet har designerne utviklet en metode for å bruke alginat («tangens cellulose») som erstatning for plast i emballasje.
Foto: Frida van der Drift Breivik og Frøya Thue
DYPP er vinner av DOGA-merket nykommer 2019.
Tang og tare kan bli en stor vekstnæring i Norge.
Foto: Frida van der Drift Breivik og Frøya Thue

Juryens uttalelse

Wow! Dette er et så banebrytende prosjekt at vi nesten mangler ord. Presist, innovativt, gjennomarbeidet og bærekraftig – det er imponerende mange gode kvaliteter her. Legger du til at det kan bety ny næring og industri langs hele kysten, og potensielt fører til store positive endringer innen emballasje, så har du alt som skal til for å vinne DOGA-merket.

Juryen var helt samstemt om at dette bidraget skulle få Merket, og vi har også sendt det videre som kandidat til DOGA Hedersmerket.

Les hele rapporten her.

Om DOGA-merket nykommer

DOGA-merket nykommer er en årlig prisutdeling som løfter frem de beste prosjektene fra studenter og nyetablerte designere og arkitekter. Formålet med prisen er å vise at studenter og nyetablerte er viktige bidragsytere når vi skal skape de beste løsningene for fremtiden. Prisen har vært delt ut hvert år siden 1991 og het tidligere Unge Talenter.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.