Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Mottakere av DOGA-merket nykommer

Hva

Beta kommune viser hvordan kommuner bedre kan utnytte mulighetene i digital teknologi

Utdanning

Master i design, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO)

Fagdisipliner

Tjenestedesign

Offentlig sektor generelt og kommunene spesielt opplever både trangere økonomiske rammer og økte forventninger fra innbyggerne. Dette krever at de må jobbe på nye måter og ta i bruk andre metoder og verktøy for å svare på innbyggernes behov og forventninger.

Store og små kommuner har felles utfordringer

Det var dette som var utgangspunktet for Erlend og Elias’ diplomoppgave ved AHO våren 2020.

De besøkte fem distriktskommuner med ulik størrelse og beliggenhet, med et spenn fra 195 til 37 000 innbyggere. Gjennom besøkene erfarte de at kommunene hadde felles utfordringer, uavhengig av folketall, størrelse og økonomi.

Det var tre områder som gikk igjen:

  • innbyggerinvolvering er tidkrevende og vanskelig
  • kommunene sliter med anskaffelser av digitale tjenester
  • de savner gode fellesløsninger

Med dette som utgangspunkt, lagde studentene en metode for å involvere innbyggerne i digital utvikling, «Lag din egen kommune». De testet metoden på innbyggere i aldersgruppen 10 til 85 år, og fikk på denne måten kunnskap om deres ønsker, behov og drømmer for fremtidens digitale kommune.

Beta kommune
Foto: Elias Olderbakk og Erlend Grimeland
Beta kommune
Foto: Elias Olderbakk og Erlend Grimeland

Hundre utfordringer ble til ti tjenester

Basert på innsikten fra innbyggerne kom de frem til hundre utfordringer. De jobbet videre med ti av disse, og designet forslag til tjenester som ble testet i tre runder sammen med innbyggerne.

Tjenestene fungerer som dører inn til ulike temaer som lokaldemokrati, samfunnsdeltakelse og ressursdeling.

For eksempel: «Folkestemmen» som senker terskelen for å delta i lokaldemokratiet, «Utstyrsboden» hvor innbyggere kan låne det de trenger til tur, musikk, sport og mer, og «Naturen vår» som gir forslag til gode naturopplevelser, og samtidig synliggjør og ivaretar allemannsretten.

Digitalisering for hverdagsmennesket

Ved å involvere innbyggerne i utviklingen av de digitale tjenestene har designerne skapt løsninger som svarer til ekte behov i hverdagen. Nå håper de å inspirere Kommune-Norge til å tenke nytt rundt digitalisering: det handler ikke kun om effektivitet og forenkling, men også om innbyggernes hverdagsliv.

Juryens uttalelse

Dette er rett og slett et vakkert prosjekt. Designerne viser at design og digital teknologi kan bidra til en bedre dialog mellom kommune og innbyggere, og styrke deltakelse og skape en følelse av fellesskap, nærhet og tillit mellom innbyggere og kommunen.

Vi synes Beta kommune løser dette på en smart og innsiktsfull måte, og vi vil gi ekstra ros for at dette er en løsning som kan komme mange kommuner, store og små over hele landet, til gode.

Beta kommune tildeles DOGA-merket nykommer fordi prosjektet er både inspirerende og tankevekkende, samtidig som de på en konkret og pedagogisk måte viser hvordan vi kan bruke digitale verktøy for å fremme lokaldemokratiet.

Beta kommune
Foto: Elias Olderbakk og Erlend Grimeland
Beta kommune
Foto: Erlend Grimeland og Elias Olderbakk

Design og arkitektur gir verdi

Prosjektene som mottar DOGA-merket nykommer er våre fremste eksempler på hvordan strategisk bruk av design og arkitektur skaper viktige verdier for både samfunn, miljø og økonomi.

Her er tre gode grunner til at dette er et godt eksempel:

Bidragsytere

  • Veiledere ved AHO: Einar Sneve Martinussen, Birgitta Cappelen og Kaja Misvær Kistorp 
  • Bykle, Notodden, Haugesund, Utsira og Seljord kommuner 
  • Innbyggerne i Notodden 

Vil du vite mer om Beta kommune? 

Elias Olderbakk og Erlend Grimelands diplomoppgave «Beta kommune – digital samfunnsutvikling med et innbyggerspektiv», finner du her >>

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.