Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Vinnere av DOGA-merket nykommer

Prosjektnavn

Kom hjem

Utøver

Andrea Kristine Lysgaard

Utdanning

Master i design (AHO)

Fagdisiplin

Tjenestedesign

 

Barn som blir født for tidlig trenger ekstra omsorg og oppfølging. Dette betyr som regel at barnet må være på sykehus i lang tid, noe som medfører belastning for både foreldre og familien. I mange tilfeller kan det være bedre for barnet å få reise hjem, slik at foreldre og pårørende kan gi omsorg på en mer intuitiv og avslappet måte. Utfordringen er å sørge for at familien får korrekt og god medisinsk og helsefaglig oppfølging.

Innovasjonsprosjektet «Virtuelt hjemmesykehus ved Sykehuset i Vestfold ønsket å samarbeide med AHO for å utforske mulige løsninger fra et designperspektiv.


For de minste av oss 

«Kom hjem» er en konseptskisse til et samarbeidsverktøy for sykepleiere, leger og foreldre, som støtter opplæringen foreldrene får under sykehusoppholdet og sikrer oppfølgingen av familien etter hjemreise. Enkelt sagt er det en digital applikasjon som inneholder opplæring og relevant informasjon for foreldrene etter hjemreise. Applikasjonen kan også kobles opp mot sensorer som overvåker barnets tilstand (som puls og oksygenmetning), og vil kommunisere dette til helsepersonell på sykehuset.

En annen viktig dimensjon ved prosjektet er at det viser faglig kunnskap, forskning, systemtenkning og designmetodikk kan brukes for å finne nye og innovative løsninger, også for de minste av oss.

Juryens uttalelse

Dette prosjektet utmerker seg med veldig godt innsiktsarbeid som viser hvordan tjenestedesign kan brukes for å bedre helsetjenester. Søkeren har gjort grundige undersøkelser og analyser og viser stor respekt og ydmykhet for pasientgruppens unike utfordringer.

Selve løsningen eller konseptskissen fremstår som enkel og intuitiv og vil uten tvil være et godt verktøy for mange familier med barn som er født for tidlig.

Involverte i prosjektet

Mosse Sjaastad (AHO)
Einar Sneve Martinussen (AHO)
Marianne Støren Berg (C3)
Jonathan Romm (C3)

Oppdragsgiver og prosjekteier:
Rikke Aune Asbjørnsen (VHS, SiV*)
Heidi Wataker (VHS, SiV)
Marit Dahl Mikkelsen (VHS, SiV)
Jørn Jakobsen (VHS, SiV)

* Virtuelt hjemmesykehus (VHS) for barn ved Sykehuset i Vestfold (SiV)

Om DOGA-merket nykommer

DOGA-merket nykommer er en årlig prisutdeling som løfter frem de beste prosjektene fra studenter og nyetablerte designere og arkitekter. Formålet med prisen er å vise at studenter og nyetablerte er viktige bidragsytere når vi skal skape de beste løsningene for fremtiden. Prisen har vært delt ut hvert år siden 1991 og het tidligere Unge Talenter.

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med:

  • Portrett av Stine Fantoft Berg på DOGA
    Stine Fantoft Berg
    (Permisjon) Prosjektleder DOGA-merket | Satsingsområde priser og internasjonal profilering