Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Vinnere av DOGA-merket

Utøver

Unfold AS

Oppdragsgiver

OBOS

Prosjektnavn

Vibbo – en tjeneste fra OBOS

Fagdisiplin

Interaksjonsdesign

Kommunikasjon har alltid vært et stort problem i borettslag og sameier. Styret bruker enormt mye tid på å formidle enkle beskjeder, og blir nedlesset av henvendelser fra huseiere og leietakere. OBOS forvalter mer enn 4500 borettslag og sameier, med 20 000 styremedlemmer, og opp mot 500 000 beboere.

Vibbo samler for første gang alle disse beboerne på en felles digital plattform, hvor det er enklere enn noensinne å publisere informasjon for styrene.

Vibbo er vinner av DOGA-merket 2019.
Vibbo samler for første gang alle disse beboerne på en felles digital plattform.
Foto: Unfold AS
Vibbo er vinner av DOGA-merket 2019.
Med Vibbo ønsker OBOS å forenkle hverdagen for beboerne.
Foto: Unfold AS

Vil forenkle hverdagen for beboerne

Vibbo er også en helt ny merkevare rettet mot beboerne som en ny, spennende målgruppe for OBOS. Navnet baserer seg på en sammenslåing av ordene “vi” og “bo”, mens den visuelle identiteten skal gi assosiasjoner til samhold, tilhørighet og enkelhet.

Vibbo er resultatet av et produktutviklingsløp der man gjennom feltarbeid og fokusgrupper avdekket smertepunkter knyttet til både utforming og distribusjon av informasjon. Basert på innsiktene fra prosessen utarbeidet designteamet hypoteser og prototyper, som ble testet ut på både styremedlemmer og beboere. Erfaringene herfra ble tatt videre inn i et helhetlig konsept som kunne testes og utvikles videre, fra skisser, til klikkbar prototype, til ferdig digital løsning.

Kommunikasjon er bare starten, og Vibbo vil i løpet av kort tid utvides til å inkludere flere nyttige løsninger og tjenester som forenkler hverdagen for beboerne.

Vibbo er vinner av DOGA-merket 2019.
Vibbo er også en helt ny merkevare rettet mot beboerne som en ny, spennende målgruppe for OBOS.
Foto: Unfold AS
Vibbo er vinner av DOGA-merket 2019.
Den visuelle identiteten skal gi assosiasjoner til samhold, tilhørighet og enkelhet.
Foto: Unfold AS

Juryens uttalelse

Vibbo er en kjempefin løsning for å skape godt naboskap. Nok en gang går OBOS foran og bruker design for å håndtere kommunikasjonsutfordringer. Dette er svært god interaksjonsdesign, men også visuelt treffer tjenesten godt: med vennlige illustrasjoner, gode kontraster og et intuitivt grensesnitt. At uttrykket også fungerer godt på trykte flater, er en bekreftelse på dette. Vi vil gratulere OBOS og Unfold med nok en vellykket tjeneste.

Involverte i prosjektet

Eiliv Mæhle Liljevik, Produkteier, OBOS
Anne Mikkelsen, Prosjektleder, OBOS
Andreas Ziener, Produktleder, Unfold
Hampus Borgos, Tech Lead, Unfold
Aleksander Isachsen, Design Lead, Unfold
Marita Viken, Designer, Unfold
Jeanett Wilberg Schibbye, Prosjektleder, Unfold
Kai Holmberg, Strategisk rådgiver, Unfold
Max Berg, Konseptutvikler, Unfold
Andrzej Jasiński, Backend-utvikler, Unfold
Pawel Kocot, Backend-utvikler, Unfold
Henrik Glasø Skifjeld, Frontend-utvikler, Unfold
Robin Snasen, Illustratør, byHands
Nils Wogsted, Filmskaper, Helping Hand

Om DOGA-merket

DOGA-merket for design og arkitektur er en nasjonal anerkjennelse til norske virksomheter og utøvere som utmerker seg gjennom fremragende bruk av design og/eller arkitektur. Prosjekter som mottar DOGA-merket er forbildeeksempler som viser hvordan design- og arkitekturkompetanse har bidratt til å skape løsninger som bidrar positivt til miljøet, samfunnet og økonomien. DOGA-merket har vært utdelt siden 1961, og var tidligere kjent som Merket for god design.

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med:

  • Thea Mehl
    Seniorrådgiver | Satsingsområdene priser og internasjonal profilering og satsingsområde offentlig system- og tjenesteinnovasjon