Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Mottakere av DOGA-merket

Utøver

Oker Arkitektur as

Oppdragsgiver

Oppegård Kommune

Prosjektnavn

Sykkelhotell på Rosenholm stasjon

Fagdisiplin

Arkitektur

Oppegård er en av seks kommuner i Akershus som har forpliktet seg til å jobbe aktivt for å nå de nasjonale målene om at en økende andel av persontransporten skal foregå på sykkel. For å få til dette gjennomfører de mange ulike tiltak som legger til rette for sykling. Ett av tiltakene er det nye sykkelhotellet på Rosenholm.

Sykkelhotell på Rosenholm stasjon er vinner av DOGA-merket 2019.
Ved å legge sykkelhotellet under Rosenholmbrua utnyttet man dødt areal på en innovativ måte.
Foto: Espen Grønli
Sykkelhotell på Rosenholm stasjon er vinner av DOGA-merket 2019.
Overgang mellom glass og stålfasade.
Foto: Espen Grønli

Utnytter ubrukt byrom

Sykkelhotellet på Rosenholm stasjon er plassert på grensen til Oslo kommune, under Rosenholmbrua. Plasseringen er alt annet enn tilfeldig. Rosenholm jernbanestasjon ligger i sone 1 og er dermed mye brukt både av dem som ønsker å kjøre bil til stasjonen, og av dem som vil spare en sone på månedskortet.

Ved å legge sykkelhotellet under Rosenholmbrua utnyttet man dødt areal på en innovativ måte. Anlegget knytter seg til eksisterende infrastruktur i området via gangveier og ramper. Material- og fargebruken reflekterer jernbanens estetikk og annen materialbruk i området, noe som gir sykkelhotellet en emosjonell kvalitet som et frittliggende volum ikke ville hatt på samme måte.

Prosjektet, som er gjennomført som en generalentreprise, ble gjennomført som et ordinært innkjøp fra Oppegård kommune etter en åpen anbudskonkurranse.

Juryens uttalelse

Sykkelhotellet på Rosenholm stasjon er veldig fint gjort både med tanke på plasseringen under broen og med tanke på at man har skapt et vakkert element med et nesten skulpturelt uttrykk. Muligheten er godt sett og løsningen er smart tenkt.

Dette bør være et eksempel til etterfølgelse når det gjelder hvordan man kan utnytte ubrukte byrom på nye, smarte måter.

Involverte i prosjektet

Byggetek as v/ Kenneth Edvardsen, RIB
Sweco Norge AS v/ Håvard Lockert, RIE
Park & Anlegg as v/Morten Seim, hovedentreprenør
Euroweld, stål- og glassarbeider
Storm elektro, Sarpsborg, elektro og belysning
Oppegård kommune, byggherre
Oker Arkitektur as v/ Per Morten Josefson

Prosjektet er finansiert av Akershus fylkeskommune, Oppegård kommune og Bane nor i samarbeid. Det er også gitt tilskudd til prosjektet fra ordningen Tilskudd til fremme av økt sykkelbruk i kommuner og fylkeskommuner.

Om DOGA-merket

DOGA-merket for design og arkitektur er en nasjonal anerkjennelse til norske virksomheter og utøvere som utmerker seg gjennom fremragende bruk av design og/eller arkitektur. Prosjekter som mottar DOGA-merket er forbildeeksempler som viser hvordan design- og arkitekturkompetanse har bidratt til å skape løsninger som bidrar positivt til miljøet, samfunnet og økonomien. DOGA-merket har vært utdelt siden 1961, og var tidligere kjent som Merket for god design.

Sykkelhotell på Rosenholm stasjon er vinner av DOGA-merket 2019.
Foto: Espen Grønli
Sykkelhotell på Rosenholm stasjon er vinner av DOGA-merket 2019.
Foto: Espen Grønli