Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Mottakere av DOGA-merket

Utøver

Unfold AS

Oppdragsgiver

OBOS

Prosjektnavn

Styrerommet

Fagdisiplin

Tjenestedesign

Utfordringen for OBOS er at de 20 000 styremedlemmene er like forskjellige som borettslagene og sameiene de styrer over. Noen er unge, og noen er gamle, noen har erfaring fra styrearbeid, mens andre er engasjerte amatører. Den digitale kompetansen varierer også voldsomt.

Med brukervennlighet i sentrum

Styrerommet er derfor laget med brukervennlighet i sentrum, for både desktop og mobile flater, samtidig som det leverer på komplekse behov. Verktøyet gjør det enkelt å håndtere styremøter, årsmøter, HMS, leverandører, avtaler og økonomi på ett sted, uavhengig av om boligfellesskapet består av 20 eller 500 leiligheter.

Tjenesten har blitt utviklet i nært samarbeid med et bredt utvalg av styrer fra øst til vest i Oslo-området. Designerne deltok blant annet på styremøter, fulgte med på HMS-runder, og gjennomførte en stor mengde dybdeintervjuer.

Styrerommet er vinner av DOGA-merket 2019.
Styrerommet er laget med brukervennlighet i sentrum, for både desktop og mobile flater.
Foto: Unfold
Styrerommet er vinner av DOGA-merket 2019.
Verktøyet gjør det enkelt å håndtere styremøter, årsmøter, HMS, leverandører, avtaler og økonomi på ett sted.
Foto: Unfold

Enklere å ta del i styrearbeid

Et styreverv medfører mange plikter og et stort ansvar som kan føles overveldende, men Styrerommet bidrar til å senke terskelen for å engasjere seg. Ved å lage gode brukeropplevelser ut av det som tidligere var ansett som tidkrevende og til dels belastende oppgaver, vil det bli enklere for flere mennesker å ta del i det viktige styrearbeidet, og bidra til å skape bedre borettslag og sameier.

Juryens uttalelse

Det er mye positivt å trekke frem ved Styrerommet. Den gode funksjonaliteten og det enkle og brukervennlige grensesnittet vitner om en grundig prosess og dyp brukerinnsikt. Også andre og mer subtile effekter fortjener oppmerksomhet: bedre drift og vedlikehold av bygningene sparer både penger og miljø. Brukervennligheten åpner så å si styrerommet for flere, ved at terskelen for å delta senkes.

Juryen vil gratulere både OBOS, som tar sitt samfunnsansvar på alvor, og design- og teknologiselskapet Unfold, som hjelper dem å få det til.

Involverte i prosjektet

Eiliv Mæhle Liljevik, Produkteier, OBOS
Simon Vennerød-Diesen, Prosjektleder, OBOS
Marita Viken, Design Lead, Unfold
Martin Klausen, Designer, Unfold
Kai Holmberg, Produktleder, Unfold
Morten Harnang, Frontend-utvikler, Unfold
Einar Löve, Frontend-utvikler, Unfold
Hampus Nilsson, Tech lead, Unfold
Jeanett Wilberg Schibbye, Prosjektleder, Unfold
Andreas Ziener, Innholdsstrateg, Unfold
Andrzej Jasiński, Backend-utvikler, Unfold
Konrad Lalik, Frontend-utvikler, Unfold
Daniel Neegaard, Produktutvikler, Unfold
Nils Wogsted, Filmskaper, Helping Hand

Om DOGA-merket

DOGA-merket for design og arkitektur er en nasjonal anerkjennelse til norske virksomheter og utøvere som utmerker seg gjennom fremragende bruk av design og/eller arkitektur. Prosjekter som mottar DOGA-merket er forbildeeksempler som viser hvordan design- og arkitekturkompetanse har bidratt til å skape løsninger som bidrar positivt til miljøet, samfunnet og økonomien. DOGA-merket har vært utdelt siden 1961, og var tidligere kjent som Merket for god design.