Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Mottakere av DOGA-merket

Hva

Takpark over fire etasjer, med vegetasjon, løpebaner og fellesarealer

Hvem

OPF, LARK Landskap, DARK Arkitekter, Vedal og Ureist

Hvor

Økern, Oslo

Fagdisipliner

Landskapsarkitektur
Arkitektur

DARK Arkitekter

Juryen er imponert over hvordan utbyggeren av Økern Portal har skapt en park på taket av bygget som gir verdi til byen og miljøet.

Foto: DARK Arkitekter

Økern er en del av Oslo med mye trafikk, mange kontorer og store næringsbygg. Da utbyggeren OPF (Oslo Pensjonsforsikring) og DARK Arkitekter planla Økern Portal, ønsket de å gi noe tilbake og bidra til et levende nærmiljø. 

På den sentralt plasserte tomta skapte de et bygg på 55 000 kvadratmeter med plass til kulturarrangementer og ni spisesteder. Hovedideen bak utformingen var å berike bylivet og være et flaggskip for byutviklingen i området.   

Etter hvert ble det klart at en takpark ville gi prosjektet et ekstra løft. LARK Landskap ble engasjert for å skape et attraktivt område for leietakere og besøkende. 

Takparken fikk et ambisiøst estetisk uttrykk. Hovedmålene var mye og frodig vegetasjon og at størst mulig del av taket skulle bli tilgjengelig for leietakere, besøkende og publikum.

Inspirert av norsk natur

Takparken består av et flytende landskap over fire etasjer. Høydeforskjellene er utnyttet til å skape terrasser, amfier og vegetasjon som er inspirert av den norske naturen. Hoveddelen av takparken brukes til å dyrke spiselige vekster. Et dyrkingslag skaper engasjement og fellesskapsfølelse. Urter og grønnsaker serveres på spisesteder i bygget.

I tillegg er det plass for treningsapparater, joggeløype, avslapping og måltider. Her er det også komposteringsanlegg, birøkt og arbeidstrening.

Nye løsninger for å håndtere vann og klima

Landskapsarkitekter, arkitekter og entreprenører sto overfor flere utfordringer underveis. Bygget var i utgangspunktet ikke konstruert for vekten av jord og trær på taket. Og det er krevende å finne gode løsninger som fordrøyer regnvann, sikrer god avrenning og samtidig gir næring og fuktighet til busker og trær.

Et nettverk av dyktige underleverandører ble engasjert for å utvikle løsninger som både håndterer intenst styrtregn og langvarig nedbør. Disse skreddersydde klimatilpasningene inspirerer andre som vil utnytte tak til urbant jordbruk.

Økern Portal har fått mye oppmerksomhet fordi takparken gir rom for fellesskap og opplevelser. Den beriker nærmiljøet som en grønn oase i et ellers goldt bylandskap.

Design og arkitektur gir verdi 

Prosjektene som mottar DOGA-merket for design og arkitektur, er våre fremste eksempler på hvordan strategisk bruk av design og arkitektur skaper viktige verdier for både samfunn, miljø og økonomi. 

Her er tre gode grunner til at Økern Portal er et godt eksempel: 

Juryens uttalelse

Juryen er imponert over hvordan utbyggeren av Økern Portal har skapt en park på taket av bygget som gir verdi til byen og miljøet. Takparken på 7000 kvadratmeter, som er åpen for alle, tilbyr opplevelser for fellesskapet og tilfører nye og sårt tiltrengte kvaliteter i et område som har få grønne lunger. 

Alle de involverte – entreprenør, arkitekt, landskapsarkitekt og underleverandører – la seg i selen for å utvikle innovative løsninger som lette konstruksjoner, robust overvannssystem og spesialblandet dyrkingsjord. Resultatet av dette gode, tverrfaglige samarbeidet er et universelt tilgjengelig landskap over fire etasjer, med vegetasjon, løpebaner og fellesarealer.  

Takparken på Økern Portal tildeles DOGA-merket for design og arkitektur fordi den er velfungerende og vakker samtidig som den bidrar til bedre helse, et levende bomiljø og en mer bærekraftig by. Dette er et prosjekt som flytter grensene innen landskapsarkitektur, og som andre utbyggere kan la seg inspirere av og lære av.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.