Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Mottakere av DOGA-merket

Hva

Byreparasjon som har skapt liv i hjertet av Fredrikstad

Hvem

Cityplan AS og Mad arkitekter

Hvor

Nygaardsplassen, Fredrikstad

Fagdisipliner

By- og stedsutvikling

Arkitektur

I mange tiår har modernismen vært den rådende retningen innen arkitektur, og det å bygge nye hus i gammel stil har vært stemplet som «kitsch». Derfor har få arkitekter turt å prøve seg på sjangeren.

Nygaardsplassen i Fredrikstad viser at man kan tenke nytt, og samtidig ivareta lokale tradisjoner og stedsidentitet. Her har klassisk byggeskikk og kortreiste materialer vært viktige ingredienser for å skape et byrom med tydelig lokal tilhørighet – som har blitt omfavnet av både Fredrikstad-folket og besøkende.

Byreparasjon har skapt liv i hjertet av Fredrikstad
Foto: Kyrre Sundal
Byreparasjon har skapt liv i hjertet av Fredrikstad
Foto: Kyrre Sundal

Ville finne tilbake til bylivet

På slutten av 1890-årene var området rundt Nygaardsplassen fylt av tradisjonelle byhus med bakgårdsbebyggelse, med parseller som strakte seg ned til elvebredden. Mellom bakgårdene fantes det smug og passasjer, og en plass hvor det sydet av liv.

På 1970-tallet ble mye av den gamle bebyggelsen revet og nye teglsteinskledte næringsbygg ble reist rundt Nygaardsplassen. Folk flyttet ut, og kontorer og lukkede virksomheter flyttet inn. Dermed forsvant bylivet rundt plassen.

Eiendomsutvikleren Cityplan ville finne tilbake til det levende byrommet som en gang hadde vært. De engasjerte Mad arkitekter for å sette visjonen ut i livet. Sammen har de skapt et nytt byrom, inspirert av tidligere tiders yrende folkeliv og med et historisk nikk til tegltradisjonen i Fredrikstad. Området er preget av kriker og kroker, smug og åpne plasser, varme teglsteinsfasader og steinlagte gater. De smale gatene får folk til å senke tempoet, og gjør Nygaardsplassen til et sted du har lyst til å være, og komme tilbake til.

Rundt plassen lå det flere teglbygninger fra ulike epoker, som har fått forsterket egenarten sin i byreparasjonen. Prosjektet har inspirert flere i området til å ruste opp sine eiendommer.

Nygaardsplassen

Foto: Kyrre Sundal

Har inspirert en hel byplan

Nygaardsplassen har blitt varmt tatt imot av innbyggerne i Fredrikstad og blitt et sted de er stolte av. På sommeren syder det av liv på utekafeer og i de trange gatene, og på vinteren gir lunt lys ly mot kuldegrader. Stedet tenkt, tegnet og bygget med en tro påĚŠ at tradisjonelle kvaliteter har en verdi i seg selv, samtidig som det tilfredsstiller alle krav til moderne infrastruktur og byggestandarder.

Samarbeidet mellom Cityplan og Mad arkitekter har vært preget av stor vilje til å skape et forbildeprosjekt som skal løfte hele Fredrikstad sentrum. Nå viser ny arealdel i kommuneplanen i Fredrikstad at nettopp Nygaardsplassen har skapt ny bevissthet rundt de arkitektoniske virkemidlene som skal til for å skape gode byrom. Høyere bygg og smalere gater er ikke nødvendigvis til hinder for gode byrom, dersom man også legger inn torg og møteplasser. I så måte kan Nygaardsplassen vise seg å endre spillereglene for hvordan man tenker på byfornyelse og -reparasjon.

Juryens uttalelse

Nygaardsplassen er en solid gjennomført byreparasjon som har vunnet både næringslivets, byplanleggernes og folkets hjerter.

Cityplan og Mad arkitekter har lykkes med å skape et flott urbant gulv med gode møteplasser og vennlig arkitektur. Samtidig har de våget å passe inn, i stedet for å insistere på å stikke seg ut. Vi vil applaudere de gjennomtenkte materialvalgene og hvordan prosjektet er gjennomført med stor respekt for det eksisterende.

Nygaardsplassen i Fredrikstad tildeles DOGA-merket for design og arkitektur fordi det er et modig prosjekt som utfordrer det rådende paradigmet innenfor arkitektur og byfornyelse. De omfavner tradisjonell arkitektur som en verdi i seg selv og skaper med dette et sted folk gjenkjenner og har lyst til å være.

Byreparasjon har skapt liv i hjertet av Fredrikstad
Foto: Kyrre Sundal
Nygaardsplassen
Foto: Kyrre Sundal

Design og arkitektur gir verdi

Prosjektene som mottar DOGA-merket for design og arkitektur er våre fremste eksempler på hvordan strategisk bruk av design og arkitektur skaper viktige verdier for både samfunn, miljø og økonomi.

Her er tre gode grunner til at dette er et godt eksempel:

Bidragsytere

 • Cityplan AS v Sander Grundvig og Cecilia Brynhildsen
 • Arkitekt: Mad arkitekter Oslo/Fredrikstad
 • Karoline Kolstad Heen sivilarkitekt MNAL, Simon Øien arkitekt MNAL, Martin Wesley-Holand arkitekt, Trond Elverum sivilarkitekt MNAL
 • Studio Gran interiørarkitekter :Elisabeth Gran Andersson, Victoria Skauen,begge interiørarkitekt BA
 • Romlaboratoriet : Malin Skjelland Eriksen MNIL og Kjersti Hoel Gazzola MNIL
 • COWI AS Fredrikstad ved Elisabeth Helland og Liv Marie Bodal, begge landskapsarkitekter MNLA
 • Øvrige Konsulenter i totalentreprise:
 • COWI AS (RIB, RIByFy, VA, RiAku)
 • Unionconsult/WSP (RIBr)
 • Caverion (RIE)
 • Bryn byggklima AS (RIV)
 • Borge Rør (RIVrør)
 • NGI (RIG)
 • Byggeledelse: AF Bygg Østfold
 • Hovedentreprenør: AF Bygg Østfold

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.