Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Mottakere av DOGA-merket

NAVN PÅ PROSJEKT: NSB Alternativ Reise
NAVN PÅ OPPDRAGSGIVER(E): NSB
NAVN PÅ UTØVER(E): Uniform Strategisk Design AS
Fagdisiplin: Tjenestedesign, visuell kommunikasjon

Foto: UNIFORM

Fra «Neeeeiiii!» til «Ok, jeg forstår, takk for hjelpen»

I 2014 ble mer enn 20 prosent av alle de cirka 70 millioner NSB-reisende rammet av problemer i togtrafikken. I en måling fra samme år kom det frem at opplevelsene til kunder som ble offer for forsinkelser, var den mest alvorlige trusselen for omdømmet til NSB. Dette førte til at vi utviklet tjenesten NSB Alternativ reise – en løsning som snur en negativ opplevelse til positiv omdømmebygging.

ANTON SOGGIU
GRID_ANTON SOGGIU

Juryuttalelse

Det er elegant hvordan NSB bruker god innsikt og tjenestedesign til å bruke det som i utgangspunktet er en negativ situasjon – hvem liker vel forsinkede tog – til en potensiell positiv merkevareopplevelse. Her har man tenkt grundig og helhetlig, fra den nesten alarmaktige visuelle profilen, som gjør det enkelt for brukeren å orientere seg, til opplæring av ansatte, som gjør møtet med publikum mer forutsigbart og lystbetont. Selve prosessen –hvordan den er forankret fra toppledelse og ned til sluttbrukeren, er også et eksempel til etterfølgelse for god tjenestedesign.

Involverte i prosjektet:

Tone Bergan, Uniform, ansvarlig tjenestedesigner

Arnt Ole Dalebø, Uniform, rådgiver

Max Schrøder, Uniform, tjenestedesigner

Anja Ree, Uniform, prosjektleder

Kristin Jansson, NSB, prosjekteier

Tove Flobergseter, NSB, prosjekteier i levendegjøringsfasen

Mari Bragstad, NSB, markeds- og kommunikasjonssjef NSB Øst

Nina Tøgard, NSB, profilansvarlig

Tonje Bjørneby Olsen, NSB, leder Alternativ reise

Gina Scholz, NSB, kommunikasjonsrådgiver

Grid design, utvikling skiltsystem