Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Mottakere av DOGA-merket

Utøver

Norconsult

Oppdragsgiver

Bymiljøetaten

Prosjektnavn

Nedre Foss bypark

Fagdisiplin

Arkitektur

Nedre Foss bypark ble offisielt åpnet i mai 2017 og blåste nytt liv i et «glemt» område mellom Nedre Foss gård og Kuba. Målet med prosjektet var å fylle området med gode fellesrom og aktiviteter for å gi det tilbake til byens befolkning.

Nedre Foss bypark er vinner av DOGA-merket 2019.
Foto: Majewski
Nedre Foss bypark er vinner av DOGA-merket 2019.
Foto: Line Beate Løvlien

Fra brakkland til lekeland

Resultatet er et variert parkområde med vann som gjennomgangstema. Gjennom lekelandskapet renner det for eksempel vann fra Akerselva, og det er anlagt renner som fører overflatevann fra parkens harde flater til regnbed, hvor det lagres og gir vann til plantene i tørre perioder. Ved elvebredden er det også bygget en fisketrapp der du kan følge fiskens vandring opp gjennom elva når det er sesong. Flere steder er det anlagt trapper som går helt ned til Akerselva, og den nye elvepromenaden, som går helt fra Frysja til Vaterland, knytter sammen nord og sør.

Populær grønn lunge

I tillegg til de synlige grepene som fisketrapp, lekeområde, elvepromenade og sittetribune, er infrastruktur som strømuttak og fettutskillere integrert i parken, slik at arrangementer og matservering kan avvikles på en smidig måte.

Nedre Foss bypark har, med sin umiddelbare nærhet til Mathallen på Vulkan, blitt en populær grønn lunge og et pusterom i byen, hvor det myldrer av både små og store på solskinnsdager.

Nedre Foss bypark er vinner av DOGA-merket 2019.
Foto: Majewski
Nedre Foss bypark er vinner av DOGA-merket 2019.
Foto: Majewski

Juryens uttalelse

Dette er god utnyttelse av noe som inntil for et par år siden var et område der du helst ikke oppholdt deg etter mørkets frembrudd. Ved å videreføre gangveien har de tilgjengeliggjort og aktivisert en ny del av byen og skapt et attraktivt byrom for mange typer aktiviteter.

Prosjektet er gjennomført med innsikt og respekt for området, noe som eksempelvis kommer frem ved at de har beholdt en murvegg med graffiti fra parkens nære fortid. Dette er, etter vår mening, et svært godt og sympatisk prosjekt som løser mange problemer på én gang.

Involverte i prosjektet

Line Beate Løvlien, Oppdragsleder, Norconsult
Guro Lundquist, Landskapsarkitekt, Norconsult
Jardar Valand, Landskapsarkitekt, Norconsult
Sylvia Samuelsen, Landskapsarkitekt, Norconsult
Ketil Espedal, Landskapsarkitekt, Norconsult
Eirik Olav Wroldsen, Va-ing, Norconsult
Jørn Hagen, RIB, Norconsult
Stein Sverre Hovden, RIE, Norconsult
Jan Reime Kristiansen, Oppdragsgiver, Bymiljøetaten
Ola Martinsen, Oppdragsgiver, Bymiljøetaten
Lars Fiske, Kunstner

Om DOGA-merket

DOGA-merket for design og arkitektur er en nasjonal anerkjennelse til norske virksomheter og utøvere som utmerker seg gjennom fremragende bruk av design og/eller arkitektur. Prosjekter som mottar DOGA-merket er forbildeeksempler som viser hvordan design- og arkitekturkompetanse har bidratt til å skape løsninger som bidrar positivt til miljøet, samfunnet og økonomien. DOGA-merket har vært utdelt siden 1961, og var tidligere kjent som Merket for god design.