Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Mottakere av DOGA-merket

Utøver

Bekk Consulting

Oppdragsgiver

Studentsamskipnaden SiO

Prosjektnavn

Leile

Fagdisiplin

Interaksjonsdesign

SiO er en studentsamskipnad for 28 studiesteder og nesten 70.000 studenter i Oslo. Organisasjonen har som mål å gjøre hverdagen for studentene enklere, og en viktig del av virksomheten er å tilby dem rimelige boliger som er spesielt tilpasset studentlivet.

Utfordringen er at etterspørselen etter disse boligene overstiger tilbudet, noe som fører til at mange studenter er henvist til et privat leiemarked med høyere priser og som det kan være vanskelig å orientere seg i.

Leile er vinner av DOGA-merket 2019.
Leile hjelper studenter med å finne et godt sted å bo utenom de boligene SiO selv kan tilby.
Foto: Bekk Consulting
Leile er vinner av DOGA-merket 2019.
Leile er en gratis tjeneste fra Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus.
Foto: Bekk Consulting

Gir trygghet og forutsigbarhet

SiO opprettet derfor et tverrfaglig team av designere og interne krefter som jobbet med problemstillingen «hvordan skaffe studenter gode boforhold ved hjelp av digitale tjenester?».

Løsningen ble tjenesten Leile, som er en digital plattform hvor studenter kan finne andre studenter de «bør» bo sammen med i tillegg til geografiske og privatøkonomiske verktøy, for å hjelpe studenter med å vurdere bydeler, og å disponere egen økonomi.

På den måten bedrer de mulighetene sine til å finne en god bosituasjon, og de stiller også sterkere i møtet med private utleiere. Dette gir trygghet og forutsigbarhet i en krevende studenthverdag der mange har flyttet hjemmefra for første gang.

Juryens uttalelse

Ved å overføre mekanismene fra sjekke-apper som Tinder til studentboligmarkedet skaper Leile en morsom og gjenkjennbar ramme som ufarliggjør prosessen med å finne seg et sted å bo.

Vi synes det er lite å sette fingeren på når det gjelder både det visuelle og interaksjonsdesignen, og er samstemte om at dette er en smart og brukervennlig løsning på et viktig problem.

Involverte i prosjektet

Vegard  Østlie, Direktør Digitalisering og Innovasjon i SiO
Thea Snilsberg Søfting, Interaksjonsdesigner i Bekk
Hans Magnus Inderberg, Utvikler / produktutvikler i Bekk
Lars Magnus Øksnes, Digital forretningsutvikler i Bekk
Mathilde Wærstad, Utvikler i Bekk
Ingar Almklov, Utvikler i Bekk
Kristian Rosland, Utvikler i Bekk
Linn Johansson, Interaksjonsdesigner i Bekk 
Hans Christian Øren, kreativ leder og designer i Bekk
Ben Høst, designer i Bekk

Om DOGA-merket

DOGA-merket for design og arkitektur er en nasjonal anerkjennelse til norske virksomheter og utøvere som utmerker seg gjennom fremragende bruk av design og/eller arkitektur. Prosjekter som mottar DOGA-merket er forbildeeksempler som viser hvordan design- og arkitekturkompetanse har bidratt til å skape løsninger som bidrar positivt til miljøet, samfunnet og økonomien. DOGA-merket har vært utdelt siden 1961, og var tidligere kjent som Merket for god design.