Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Mottakere av DOGA-merket

Utøver

3RW arkitekter AS

Oppdragsgiver

Forsvarsbygg

Prosjektnavn

Landscape Healing

Fagdisiplin

Arkitektur

Prosjektet Landscape Healing startet tidlig på totusentallet da Forsvarsbygg hyret 3RW arkitekter til å lage en nasjonal plan for å rehabilitere skytefelt og treningsområder i Forsvarsbyggs eie. Målet med prosjektet er å renske store landområder som har blitt forurenset eller på andre måter påvirket av Forsvarets virksomhet. Til sammen har 3RW bistått opp mot cirka 30 skyte- og øvingsfelt over hele landet.

Gir landskapet tilbake til naturen

Dette er et langsiktig og møysommelig arbeid som krever tverrfaglig samarbeid mellom Forsvarets personell, arkitekter, miljøeksperter, eksplosivryddeeksperter og mange andre fagpersoner. I tillegg er flere offentlige myndigheter involvert. Mange plasser er det øverste laget av jordsmonnet forurenset av ammunisjonsrester og kjemikalier og må derfor fjernes. Slik er det for eksempel på Steinkjersannan, der det er tatt ut 25 000 tonn forurenset jord.

Landscape Healing er vinner av DOGA-merket 2019
Landscape Healing er et unikt prosjekt der arkitektene gjenoppretter det naturlige landskapet på Forsvarsbyggs eiendommer.
Foto: Forsvarsbygg
Landscape Healing er vinner av DOGA-merket 2019.
Med prosjektet ønsker man å gi landskapet tilbake til naturen.
Foto: Richard John Seymour

Positive ringvirkninger for miljøet

Siden oppstarten har arkitektene og Forsvarsbygg jobbet med å rehabilitere 27 områder. Når prosjektet er ferdig vil mer enn 20 000 hektar (200 km2) norsk natur være rehabilitert. Noen av områdene blir tilbakeført som friluftsområder og nasjonalpark (som Gimlemoen i Kristiansand og tidligere Hjerkinn skytefelt på Dovrefjell), mens andre blir klargjort for ny næringsvirksomhet. Paradoksalt nok er beviset på at arkitektene har gjort en god jobb nettopp fraværet av synlig arkitektur.

Landscape Healing vil ha store positive ringvirkninger for miljøet i områdene, for samfunnet generelt og for Forsvarsbygg. Forsvaret har dessuten gitt store bidrag i form av militære ryddemannskaper. Dette er vanlige norske menn og kvinner i uniform, som har bidratt stort til dette miljøløftet.

Juryens uttalelse

Dette tverrfaglige prosjektet med forskere, biologer, historikere, arkeologer og soldater – ledet av arkitekter – utfordrer det tradisjonelle synet på hva arkitekter kan bidra med. Landscape Healing er ekstremt komplekst, med utfordringer knyttet til alt fra å rydde gammel ammunisjon til å gjenplante flora.

Prosjektet er gjennomført med stor ydmykhet og respekt for den opprinnelige naturen, og bør bli et forbilde for hvordan vi kan og bør rydde opp etter oss når vi har gjort inngrep i naturen.

Involverte i prosjektet

3RW arkitekter, Arkitektur/ Konsulent
Forsvarsbygg, Klient / Forsvarsdepartementet

Om DOGA-merket

DOGA-merket for design og arkitektur er en nasjonal anerkjennelse til norske virksomheter og utøvere som utmerker seg gjennom fremragende bruk av design og/eller arkitektur. Prosjekter som mottar DOGA-merket er forbildeeksempler som viser hvordan design- og arkitekturkompetanse har bidratt til å skape løsninger som bidrar positivt til miljøet, samfunnet og økonomien. DOGA-merket har vært utdelt siden 1961, og var tidligere kjent som Merket for god design.