Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Vinnere av DOGA-merket

NAVN PÅ PROSJEKT: Kunsten å IKKE kaste mat
NAVN PÅ OPPDRAGSGIVER(E): Handverk Forlag DA
NAVN PÅ UTØVER(E): Handverk AS
Fagdisiplin: Visuell kommunikasjon

Kunsten å IKKE kaste mat. Foto: Colin Eick

Spis opp maten din!

Hvert år kaster nordmenn hver åttende pose med mat de kjøper, i søpla. Med boka Kunsten å IKKE kaste mat vil Handverk Forlag bidra til å redusere matkastingen ved å vise hvordan man kan bruke rester og vurdere holdbarheten av 100 av de vanligste matvarene med sine egne sanser. Prosjektet ble igangsatt med crowdfunding i mars 2017, og boken ble utgitt i august samme år.

Kunsten å IKKE kaste mat. Foto: Colin Eick
Kunsten å IKKE kaste mat. Foto: Colin Eick

Juryuttalelse

Dette er et sympatisk prosjekt der oppdragsgiver og utøver er samme person. Prosjektet er også en spennende sjangerblanding mellom print og digital, og kan også vise til massiv suksess på sosiale medier. Den skårer naturligvis maks på kriteriene miljø og samfunn, men gjør det også godt på økonomi etter den vellykkede crowdfundingen, pluss at form og funksjon gjør at den favner en bred målgruppe. Her kunne man lett havnet i klisjeer, men greier å balansere dette på en fin måte. Dette er også en bok og et prosjekt som egner seg svært godt til eksport og oversetting til andre språk.

Involverte i prosjektet

Thomas Horne, Handverk Forlag, forfatter og redaktør

Colin Eick, Handverk Forlag, fotograf

Eivind Stoud Platou, Handverk, designer og illustratør

Erlend Dahl Sakshaug, Anorak, klipper og animatør

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med:

  • Thea Mehl
    Seniorrådgiver | Satsingsområdene priser og internasjonal profilering og satsingsområde offentlig system- og tjenesteinnovasjon