Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Mottakere av DOGA-merket

Hva

Et landemerke for fremtidens sirkulære byggebransje

Hvem

Entra, Spaces, Mad Oslo, Scenario interiørarkitekter MNIL m.fl.

Hvor

Tullinløkka, Oslo

Fagdisipliner

Arkitektur

Interiørarkitektur

Ombruk

Da eiendomsselskapet Entra kjøpte Kristian Augusts gate 13, et beskjedent kontorbygg på Tullinløkka, var det nok ingen som trodde at dette skulle bli en ledestjerne for fremtidens sirkulære byggebransje. Faktisk var det ikke en gang avgjort om huset skulle stå eller rives.

Entra og Mad arkitekter satte seg ambisiøse mål. Kunne kontorbygget renoveres etter sirkulære prinsipper, ved hjelp av ombruk og gjenbruk av materialer og bygningsdeler?
Etter hvert kom den internasjonale coworking-giganten Spaces inn som leietaker og samarbeidspartner, og Scenario Interiørarkitekter og en rekke andre aktører ble koblet på for å dyrke frem prosjektet.

Med dette prosjektet ville de involverte aktørene vise at store byggeprosjekter også kan realiseres i tråd med sirkulære prinsipper, gjenbruk og oppsirkulering.

KA13
Foto: Kyrre Sundal
Kristian Augusts gate 13
Foto: Kyrre Sundal

Samlet inn brukte deler fra andre bygg

Slik startet en enorm prosess med å finne egnede materialer. Bit for bit samlet de sammen de mange tusen delene som til sammen utgjør nye Kristian August gate 13.

Bygget – samt det nyoppførte tilbygget – har fasadeplater fra renoveringsprosjekter i Trondheim og Oslo, betongdekker fra regjeringsbygg R4 og vinduer fra en feilbestilling til Kværnerbyen. Gamle gitterplater fra Tøyenbadet er blitt rekkverk, og terrassedekkene er i naturstein fra en rehabilitert fasade på Skøyen. Gamle radiatorer, dører, veggkledning og til og med møbler er reddet fra det originale bygget og pent satt i stand.

Resultatet er at et beskjedent kontorbygg fra femtitallet, på Tullinløkka midt i Oslo sentrum, har fått nytt liv. Det at en privat byggherre har gått i bresjen for å gjennomføre et prosjekt som dette, i Norge hvor lover og regler for byggebransjen er blant verdens strengeste, viser at det burde være fullt mulig for andre aktører i bransjen å følge etter.

Viser vei til mer gjenbruk

I et historisk perspektiv er gjenbruk og ombruk av byggematerialer selvfølgelig ikke noe nytt – folk har gjenbrukt byggematerialer i tusenvis av år. Men i løpet av de siste 60–70 årene har man glemt hvordan, og regelverket har gjort det vanskeligere å få til.

Basert på erfaringene fra Kristian August gate 13, er det utarbeidet en erfaringsrapport som vil gjøre det enklere for andre å følge i samme fotspor. Delingen av disse erfaringene er elementært for at slike prosjekter bidrar til å revitalisere kunnskapen rundt gjenbruk og ombruk av byggematerialer. Erfaringene gjort i arbeidet med Kristian August gate 13 peker blant annet på et behov for å justere lover og regler som i dag er til unødvendig hinder for en sirkulær byggenæring.

Slik er Kristian Augusts gate 13 – både selve bygget og læringen – et viktig forbilde og et lokomotiv for omstilling til en mer sirkulær økonomi i byggebransjen.

Og allerede nå ser man at referanseprosjekter som Kristian August gate 13, i tillegg til press fra fagmiljøene, gir resultater: Januar 2021 åpnet Regjeringen for en regelendring som vil gjøre det betydelig enklere å både gjenbruke og resirkulere bygningsmaterialer.

Les rapporten her (PDF) >>

Kristian Augusts gate 13
Foto: Kyrre Sundal
Kristian Augusts gate 13
Foto: Kyrre Sundal

Juryens uttalelse

Prosjektet Kristian Augusts gate 13 viser hva som er mulig å få til om man setter seg ambisiøse og vanskelige mål. Prosjektet har utfordret gjeldende regelverk og utviklet nye metoder for å nå ambisjonen om å bli et forbilde for gjenbruk og sirkulære prinsipper i byggebransjen.

Byggherre, arkitekter og rådgivere skal ha mye skryt for arbeidet som er lagt ned gjennom hele prosjektet. De har valgt største motstands vei og jobbet beinhardt for å få dette viktige pionerprosjektet opp og stå.

Resultatet er et bygg med en helt unik identitet og egenverdi, der håndverk og arkitektur går hånd i hånd med god prosjektledelse og tverrfaglig samarbeid. Prosjektet viser at gjenbruk ikke bare er mulig, men også økonomisk gjennomførbart, ja, til og med lønnsomt.

Kristian Augusts gate 13 tildeles DOGA-merket for design og arkitektur fordi vi trenger slike banebrytende prosjekter. Vi er ikke i tvil om at dette prosjektet har potensial til å endre bransjen. Nå gjenstår den kanskje viktigste jobben: nemlig å dele kunnskapen og erfaringen som er gjort. Vi gleder til å se tilbake på Kristian August gate 13 som prosjektet som for alvor markerte skiftet til en grønnere og mer sirkulær byggebransje.

Design og arkitektur gir verdi

Prosjektene som mottar DOGA-merket for design og arkitektur er våre fremste eksempler på hvordan strategisk bruk av design og arkitektur skaper viktige verdier for både samfunn, miljø og økonomi.

Her er tre gode grunner til at dette er et godt eksempel:

Bidragsytere

• Per Ola Ulseth, Entra ASA, Direktør prosjektutvikling
• Håvar Haugen Espelid, Entra ASA, Prosjektleder KA13
• Thomas Weeden, Spaces, Leder Spaces/IWG Norge
• Noora Khezri, Mad Oslo AS, Prosjektansvarlig KA13
• Catriona Shine, Mad Oslo AS, Prosjektansvarlig KA13
• Trond Elverum, Mad Oslo AS, Ansvarlig partner KA13
• Åshild Wangensteen Bjørvik, Mad Oslo AS, Ansvarlig partner KA13
• Tea Hranj, Mad Oslo AS, (rolle i prosjektet) Arkitekt Mad
• Siri Ulrikke Høye, Mad Oslo AS, (rolle i prosjektet) Arkitekt Mad
• Jonny Klokk, Mad Oslo AS, (rolle i prosjektet) Arkitekt og partner Mad
• Emil Pira, Mad Oslo AS, (rolle i prosjektet) Arkitekt Mad
• Kyrre Sundal, Mad Oslo AS, (rolle i prosjektet) Arkitekt og partner Mad
• Nicolai Riise Mad Oslo AS, (rolle i prosjektet) Arkitekt og konsernsjef Mad
• Annethe Thorsrud, AS Scenario interiørarkitekter MNIL, Interiørarkitekt KA13
• Kristine Aassved Storeide, AS Scenario interiørarkitekter MNIL, Interiørarkitekt KA13
• Heidi Steen-Nøringset, AS Scenario interiørarkitekter MNIL, Interiørarkitekt KA13
• Tuva Rolfsen, AS Scenario interiørarkitekter MNIL, Interiørarkitekt KA13
• Stein Stoknes, FutureBuilt, Rådgiver
• Erlend Seilskjær, FutureBuilt, Rådgiver
• Rune Pedersen, Insenti, Prosjektleder Tullinkvartalet
• Rune Andersen, Insenti, Prosjekteringsgruppeleder
• Alexander Rasen Csak, Insenti, Prosjekteringsgruppeleder assistent
• Torstein Monsen, Sweco, SHA koordinator
• Janicke Ramfjord Egeberg, Asplan Viak, Landskapsarkitekt
• Aasta Gurandsrud Hestad, Asplan Viak, Rådgiver overvannshåndtering
• Jan Finstad, Multiconsult, Rådgiver geoteknikk
• Halvor Winss, Multiconsult, Betongrehabilitering
• Christian Gamst, Rambøll, Rådgiver byggeteknikk
• Christoffer Siopan Engtrø, Norconsult AS, Rådgiver VVS
• Mats Slotta, Heiberg & Tveter, Rådgiver elektro
• Tor Olav Mittet, Fokus Rådgivning, Rådgiver brann
• Knut Solbakken, Asplan Viak, Energirådgiver
• Anne Sigrid Nordby, Asplan Viak, Rådgiver ombruk
• Una Myklebust Halvorsen, Asplan Viak, Rådgiver BREEAM
• Gunnlaug Cecilie Jensen Skarning, Asplan Viak, Rådgiver dagslys
• Brita Kristine Velken, Asplan Viak, Rådgiver LCA
• Randi Lunke, Insenti, Miljørådgiver
• Anders Buen, Brekke & Strand Akustikk, Rådgiver lyd og akustikk
• Simen Tovmo, Rambøll, Rådgiver bygningsfysikk
• Rune Røysing, Haandverkerne, Utførende bygningsmessige arbeider
• Lasse Nikolaisen, Energima, Utførende ventilasjonsarbeider
• Anders Sand, Oslo-Akershus Rørleggerbedrift, Utførende rørarbeider
• Lars Østbøll, Kontakt Elektro, Utførende elektroarbeider
• Monica Kristiansen, Schneider, Utførende automasjon
• Thomas Lindseth, Øst-Riv, Utførende stål- og betongarbeider (råbygg tilbygg)
• Svein Myrland, Oslo Tapet & Gulvbelegg, Utførende gulvoverflater
• Arild Heimli Johnsen, Trappemakeren AS, Utførende amfitrapp
• Bjarg W. Andersen, Ellingard Naturstein, Utførende belegningsstein
• Carl-Harald Sørensen, Creo-Nordic Prosjekt, Utførende glassvegger
• Henning Thorsen, Tewo, Utførende modulvegger massivtre
• Martin Eid, Resirqel, Leverandør ombrukte byggematerialer
• Eivor Vik, Made by Mad, Produktdesign modulvegger i massivtre

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.