Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Mottakere av DOGA-merket

Utøver

Hepro AS avd. Krabat

Oppdragsgiver

Hepro AS avd. Krabat

Prosjektnavn

Krabat Runner

Fagdisiplin

Industridesign

At barn har en funksjonsnedsettelse, betyr ikke at de ikke har lyst til å være i aktivitet. Likevel blir de ofte plassert i vogn, rullestol eller lignende, og dermed går de glipp av både aktivitet og sosialt samvær med jevnaldrende. Denne innsikten var bakteppet for prosjektet som ledet frem til Krabat Runner – en krysning mellom en løpe- og sparkesykkel som ser så bra ut at hvilket som helst barn vil bruke den.

Krabat Runner er vinner av DOGA-merket 2019.
Krabat Runner er en løpe- og sparkesykkel som gjør at barn med funksjonsnedsettelse kan delta i aktiviteter de tidligere ikke kunne være med på.
Foto: Heidi Dokter

Rett og slett en kul sparkesykkel

I utviklingsprosessen, der brukerinnsikt og testing sto sentralt, ble det klart at Krabat Runner hadde en brukergruppe med svært ulike behov og med stor variasjon i hvordan de ønsket å bruke den. Den måtte blant annet tåle utendørs bruk og være tilrettelagt for individuell tilpasning. Krabat Runner ble derfor konstruert hovedsakelig i aluminium på grunn av materialets gode mekaniske egenskaper med tanke på formgivning, overflatebehandling, resirkulering og vedlikehold.

Resultatet er en løpe- og sparkesykkel som med sine tre hjul og sitt tøffe formspråk gjør at barn med ulik grad av funksjonsnedsettelse kan delta i aktiviteter de tidligere ikke kunne være med på.

Krabat Runner er vinner av DOGA-merket 2019.
Foto: Heidi Dokter
Krabat Runner er vinner av DOGA-merket 2019.
Foto: Heidi Dokter

Juryens uttalelse

Krabat Runner har et enkelt og røft uttrykk som appellerer til alle barn. Valgene som er tatt i den grundige utviklingsprosessen, er innsiktsfulle og kloke, og øker produktets levetid og bruksområder. Juryen har stor tro på at Krabat Runner vil bidra til å senke barrieren mellom barn med funksjonsnedsettelse og funksjonsfriske barn, og åpne nye arenaer for lek og sosial omgang.

Involverte i prosjektet

Andreas Langdalen Sørensen, Industridesigner og prosjektleder, Hepro AS avd. Krabat
Andreas Simensen, Prosjektingeniør, Hepro AS avd. Krabat
Ann-Helen Gomnæs, Ergoterapeut, Hepro AS avd. Krabat
Kristine Westby, Fysioterapeut, Hepro AS avd. Krabat
Jeanine Hauan Flaaten, Fysioterapeut, Hepro AS avd. Krabat
Fredrik Brodtkorb, Tidligere daglig leder, Krabat AS
Gjermund Lotsberg, Fysioterapeut, Hepro AS avd. Krabat
Joachim Sørensen, Produksjonsansvarlig, Hepro AS avd. Krabat
Ulf Sollid, Tekniker, Hepro AS avd. Krabat
Andreas Stenumgaard, Supply Chain Manager, Hepro AS avd. Krabat
Yvonne Bråthen Olsen, Tekniker, Hepro AS avd. Krabat
Kjell Christian Hamar, Tekniker, Hepro AS avd. Krabat
Vibeke Sandemo, Designer, Geriljaworks
Markus Høy-Petersen, Designer, Geriljaworks
Anders Lilleby, Designer, Geriljaworks

Om DOGA-merket

DOGA-merket for design og arkitektur er en nasjonal anerkjennelse til norske virksomheter og utøvere som utmerker seg gjennom fremragende bruk av design og/eller arkitektur. Prosjekter som mottar DOGA-merket er forbildeeksempler som viser hvordan design- og arkitekturkompetanse har bidratt til å skape løsninger som bidrar positivt til miljøet, samfunnet og økonomien. DOGA-merket har vært utdelt siden 1961, og var tidligere kjent som Merket for god design.