Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Mottakere av DOGA-merket

Utøver

Frost Produkt

Oppdragsgiver

Lightcircle

Prosjektnavn

Kokong, Lightcircle

Fagdisiplin

Industridesign

Vi lever i laderens tidsalder. Vi eier et økende antall digitale duppeditter og hjelpemidler som skaper et stadig større ladebehov, og mange bekymrer seg for brannsikkerheten, for eksempel når de lader om natten mens de sover. I tillegg er det ikke særlig bra for strømforbruket, siden selv en lader som ikke er i bruk, bruker strøm.

Kokong er vinner av DOGA-merket 2019.
Kokong lar deg lade på en trygg måte uten at man trenger en app.
Foto: Lightcircle
Kokong er vinner av DOGA-merket 2019.
Den visuelt enkle og rene formen inneholder mye avansert elektronikk.
Foto: Lightcircle

Kokong løser dette problemet ved å analysere det du plugger inn, og automatisk tilpasse strømtilførselen til den tilkoblede enheten. Når enheten er ferdig ladet, skrur den enkelt og greit av strømmen.

Økonomisk energibruk

Den direkte effekten av Kokong er at lading blir tryggere. Dette fordi vi slipper å tenke på å trekke ut kontakten eller skru av strømmen, enten det er ved hjelp av en app, timer eller hukommelsen, i en travel hverdag. Kokong gir også mer økonomisk energibruk ved at den kutter strømmen og dermed unngår bruk av «passiv strøm» når ladingen er ferdig. Og neste år kommer Kokong også i en EV versjon til lading av elbil og hybrid.

Kokong er vinner av DOGA-merket 2019.
Foto: Lightcircle
Kokong er vinner av DOGA-merket 2019.
Foto: Lightcircle

Juryens uttalelse

Dette er enkelt og greit god industridesign. Den visuelt enkle og rene formen inneholder veldig avansert elektronikk og løser på en elegant måte noe som er et problem i mange husstander, kontor og institusjoner. Vi opplever Kokong som nyskapende og som et svar på et reelt behov. Vi er ikke overrasket over den positive mottakelsen produktet har fått i markedet så langt.

Involverte i prosjektet

Morten Revill, Prosjektleder og gründer, Lightcircle AS
Geir Myklatun, Hardware elektronikk, Mykes AS
Karin Ekwall, Design lead, Frost Produkt AS
Kjartan Vaaland, Design, Frost Produkt AS
Sondre Frost, Design Strategi, Frost Produkt AS
Kaspars Kalniss, Industrialisation, TenTwelve
Mihkel Gusson, Industrialisation, TenTwelve
Egert Uibo, Industrialisation, TenTwelve
Jørgen Haarstad, Co-gründer, Lightcircle AS

Om DOGA-merket

DOGA-merket for design og arkitektur er en nasjonal anerkjennelse til norske virksomheter og utøvere som utmerker seg gjennom fremragende bruk av design og/eller arkitektur. Prosjekter som mottar DOGA-merket er forbildeeksempler som viser hvordan design- og arkitekturkompetanse har bidratt til å skape løsninger som bidrar positivt til miljøet, samfunnet og økonomien. DOGA-merket har vært utdelt siden 1961, og var tidligere kjent som Merket for god design.