Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Mottakere av DOGA-merket

Hva

Nytt norsk pass inspirert av det norske landskapet

Hvem

Politidirektoratet, Kripos og Neue Design Studio

Hvor

Oslo

Fagdisipliner

Grafisk design

Produktdesign

Design research

Neue Design Studio

Med sitt designkonsept har Neue Design Studio skapt et pass som gjør mye mer enn å videreføre en tradisjon. Ved å spille på symbolkraften i norsk natur har designerne løftet passet til å bli et identitetsbærende dokument som skaper tilhørighet på tvers av alder, kjønnsidentitet, geografisk tilhørighet og livssyn.

Foto: Neue Design Studio

Politidirektoratet utlyste for noen år siden en konkurranse om visuell utforming av pass og nasjonalt ID-kort. Bakgrunnen var behovet for økt sikkerhet, men mange kriterier ble lagt til grunn for utvelgelsen. Passet skulle vise en tydelig norsk identitet, det skulle være folkelig forankret, og det skulle være både nyskapende og tradisjonsbærende.

Forankret i norsk kultur

Neue Design Studio løste oppgaven ved å dykke dypt ned i norsk kultur og historie. De fant at naturen definerer oss som nasjon. Ikke bare er den vakker – den gir også næringsgrunnlag i form av fiske, vannkraft og industri.

Naturen har også en viktig symbolsk betydning for hver enkelt av oss. Derfor ble det norske landskapet valgt som tema og konsept for den visuelle utformingen av det nye passet.

Det tok flere år å utvikle og framstille passet fordi mange hensyn skulle ivaretas. Nye sikkerhetstekniske trykketeknikker ble testet ut og la føringer for utviklingen. Design har hele veien spilt nøkkelrollen, fra idéfase til produksjonsoppfølging. Absolutt alle designfagets disipliner har inngått i prosessen.

Nordlyset kommer til syne

Først skulle det gjøres et godt utvalg av landskap og bilder fra nord til sør. Hvert oppslag skulle deretter utformes med sikkerhetsdetaljer som bare kommer til syne i UV-lys. Det er nesten som magi når det samme landskapet skifter karakter fra dag til natt, fra sommer til vinter, eller når nordlyset spiller på himmelen.

Et detaljrikt univers sprer seg over passets sider. Den minste strek og prikk er tegnet for hånd og plassert av hensyn til design og tekniske begrensninger. Den håndverksmessige utførelsen bidrar sterkt til å gjøre passet til et identitetsbærende dokument i dobbelt forstand.

Designkritikere i mange land har hyllet den visuelle utformingen. Den har falt i smak også her hjemme. I alle fall viser statistikken at vi nå er blitt flinkere til å ta vare på passet.

Design og arkitektur gir verdi 

Prosjektene som mottar DOGA-merket for design og arkitektur, er våre fremste eksempler på hvordan strategisk bruk av design og arkitektur skaper viktige verdier for både samfunn, miljø og økonomi.  

Her er to gode grunner til at Det norske landskap er et godt eksempel:

Juryens uttalelse

Med sitt designkonsept har Neue Design Studio skapt et pass som gjør mye mer enn å videreføre en tradisjon. Ved å spille på symbolkraften i norsk natur har designerne løftet passet til å bli et identitetsbærende dokument som skaper tilhørighet på tvers av alder, kjønnsidentitet, geografisk tilhørighet og livssyn.

Den håndverksmessige kvaliteten gjør ekstra stort inntrykk på juryen. Hver minste detalj og hver eneste strek er planlagt, tegnet og justert for hånd.

I et oppdrag med mange tekniske begrensninger og krav har designerne lykkes med å forme detaljrike landskap som representerer det langstrakte landet vårt. Samtidig er de sobre nok til å fungere som bakgrunn for stempler og visumer. Dette er moderne, stilrent og vakkert.

Det norske landskap tildeles DOGA-merket for design og arkitektur fordi det gjør passet til et dokument som nordmenn kan identifisere seg med og være stolte av. Fordi det bæres av alle med norsk statsborgerskap, kan det også bidra til å styrke verdier som demokrati, rettssikkerhet og likebehandling.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.