Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Mottakere av DOGA-merket

Hva

Lysinstallasjon som skaper liv mellom byggene i Tullinkvartalet

Hvem

Void
Entra

Hvor

Det nye Tullinkvartalet, Oslo

Fagdisipliner

Byromstvikling
Industridesign

Det nye Tullinkvartalet har kontorlokaler oppover i etasjene og barer og spisesteder på gateplan. En stor utfordring for utbyggerne var å skape nysgjerrighet og trekke publikum inn i labyrinten som utgjør kvartalets bakgård.

De ønsket at folk skulle legge veien om gårdsrommet og oppholde seg der fordi det føles trygt og godt både på dag- og kveldstid.

Flytende former

Eiendomsselskapet Entra kontaktet designstudioet Void som de hadde gode erfaringer med. Basert på ideen om gjennomstrømming ble de enige om å lage en lysinstallasjon inspirert av flytende lava, elvedelta og organiske strømmer.  

Men dette var ikke gjort over natten. Mye teknikk og elektronikk skulle fungere stabilt og trygt utendørs i mange år fremover.

Derfor brukte designerne, dataingeniørene og teknikerne god tid på å fremstille en prototyp som ble prøveinstallert og grundig testet gjennom et halvt år. Prototypingen avdekket utfordringer som ikke var mulig å forutse på tegnebrettet, og var dermed avgjørende for det endelige resultatet. 

Prosjektet involverte mange ulike aktører og fagdisipliner, fra ingeniørarbeid til programvareutvikling, og sensorikk til veifinning. For å sikre god fremdrift og et godt sluttresultat var det viktig å samles rundt felles mål og milepæler fra starten.  

Anleggsarbeidere sitter og monterer lyskildene på bakken. Foto
Prosjektet involverte mange ulike aktører og fagdisipliner, fra ingeniørarbeid til programvareutvikling, og sensorikk til veifinning.
Foto: Einar Aslaksen
Lysskinnene ligger klare til montering på bakken. Foto
Mye teknikk og elektronikk skulle fungere stabilt og trygt utendørs i mange år fremover.
Foto: Einar Aslaksen

Publikum deltar

Over en kilometer med LED-armatur og aluminiumsprofiler ble produsert og installert. Løsningen omfatter et stort antall 3D-sensorer som registrerer folks bevegelser. Det gjør at publikum interagerer med installasjonen.   

På denne måten trekkes de besøkende inn mot bakgården. Deltas appell har gitt økt omsetning og mange ringvirkninger for de næringsdrivende i kvartalet.

Installasjonen ble raskt en «snakkis» og fikk mye omtale i sosiale medier og bransjepublikasjoner. Delta har blitt en turistattraksjon og bidrar til stolthet og trivsel blant de som jobber og bor i denne delen av byen.

Bølgende former av lys ned en trapp med buede trinn. Foto
Basert på ideen om gjennomstrømming er lysinstallasjonen inspirert av flytende lava, elvedelta og organiske strømmer.
Foto: Einar Aslaksen

Vitalitet og trygghet 

Prosjektet gir både vitalitet og trygghet. Det fungerer også som et kunstnerisk bidrag, et samlingssted og en arena for kulturbegivenheter – med amfi og utendørsscene i bakgården.  

Den innovative bruken av LED-teknologi viser hva som er mulig å få til når nytenkende designere og arkitekter møter dyktige ingeniører i kreativ samskaping til fellesskapets beste.

Juryens begrunnelse

Lysinstallasjonen i bakken i det nye Tullinkvartalet i Oslo gjør området levende. Den vekker nysgjerrighet hos besøkende og forbipasserende, og den viser vei gjennom smug og bakgård. 

Juryen er begeistret for at utbyggerne våger å investere i et så nyskapende tiltak. Denne delen av byen er blitt mer tilgjengelig, og vi gleder oss over at kvartalets serveringssteder melder om fornøyde kunder som enkelt finner veien inn.     

Delta er en nennsom og subtil kunstinstallasjon. Lys kan noen ganger oppfattes som støy, her oppleves det som menneskelig og lekent. Når strømforbruket er minimalt og effekten så stor, spør vi oss hvorfor vi ikke ser mer av dette. 

Delta tildeles DOGA-merket for design og arkitektur fordi det er et flott tiltak som tilfører identitet, vitaliserer byen og gjør den tryggere. 

(Jurymedlem Atdhe Illyrian Belegu var inhabil i vurderingen av Delta) 

Amfi mellom bygårder med lys i bakken. Foto

Prosjektet gir både vitalitet og trygghet. Det fungerer også som et kunstnerisk bidrag, et samlingssted og en arena for kulturbegivenheter – med amfi og utendørsscene i bakgården.  

Foto: Einar Aslaksen

Design og arkitektur skaper verdi

Prosjektene som mottar DOGA-merket for design og arkitektur er våre fremste forbilder, og viser hvordan strategisk bruk av design og arkitektur skaper viktige verdier for både samfunn, miljø og økonomi.  

Her er tre grunner til at dette prosjektet er et forbilde:

Inkluderende og berikende byliv

Delta har bidratt til å forbedre bylivet i Tullinkvartalet. Området oppleves tryggere å ferdes i, og Delta har blitt en destinasjon og et samlingspunkt som beriker hverdagen til dem som besøker, bor og jobber i området.

Effektiv bruk av eksisterende byrom

Ved å omdanne Tullinkvartalet til et populært samlingsted, bidrar prosjektet til en bedre utnyttelse av eksisterende byrom. Dette fremmer en kultur hvor byområder revitaliseres snarere enn å bygge nytt, noe som kan minske belastningen på naturlige ressurser.

Lokal økonomisk vekst

Delta bidrar til å gjøre Tullinløkka og omliggende områder mer attraktive. Lokale restauranter, kaféer, og butikker drar nytte av den økte fottrafikken og interessen rundt Tullinkvartalet. 

 

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.